Học viện quản lý giáo dục thông báo tuyển sinh sau đại học

Học viện quản lý giáo dục

 • Địa chỉ: 31 Phan Đình Giót - Thanh Xuân
 • Điện thoại: 04. 3864 3352
 • Email: hvqlgd@niem.edu.vn
 • Website: http://niem.edu.vn

  Thông tin khóa học

  • Ngày khai giảng: Liên hệ phòng đào tạo
  • Điện thoại: 04. 3864 3352
  • Học phí: Liên hệ trường
  • Liên hệ: Liên hệ trường
  • Văn bằng/ Chứng chỉ:
  • Tần suất khai giảng:
  • Thời gian học:
  • Thời lượng: 2 năm

  Nội dung khóa học

  Nhà đào tạo

  Học viện quản lý giáo dục

  Tháng 6/1964 thực hiện chủ trương cải cách các trường sư phạm để phục vụ nhiệm vụ phát triển giáo dục, xây dựng đất nước mà nhiệm vụ trọng tâm là tập trung vào công tác bồi dưỡng CBQLGD, Bộ Giáo dục ( nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã thành lập tại các tỉnh, thành phố Trường Bồi dưỡng giáo viên và Cán bộ quản lý giáo dục.

  Cùng chuyên mục