Nâng cao nghiệp vụ Thường trực ISO của các đơn vị HCNN trong duy trì và cải tiến Hệ thống chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008

Khóa đào tạo được thiết kế và triển khai nhằm cung cấp cho các cán bộ Thường trực ISO trong đơn vị HCNN nắm bắt được các YÊU CẦU và PHƯƠNG PHÁP triển khai một cách hiệu quả những công việc cần thiết cho việc DUY TRÌ tốt, CẢI TIẾN HTQLCL trong các đơn vị HCNN.
Địa điểm: Trung tâm đào tạo - Tổng cục TCĐLCL - Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Đối tượng tham dự: Thường trực ISO; Các đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR), Thư ký/Điều phối viên chất lượng/ISO của các đơn vị Hành chính nhà nước

P & Q Solutions Co., Ltd

 • Địa chỉ: P902, 45 Nguyễn Sơn, Long Biên
 • Điện thoại: 04 3 793 0696
 • Email: buihue@pnq.com.vn
 • Website: http://www.pnq.com.vn

  Thông tin khóa học

  • Ngày khai giảng: 08-09/5/2013
  • Điện thoại: 04 3 793 0696
  • Học phí: 1.500.000VNĐ/học viên
  • Liên hệ: Ms. Phương Thảo Mobile: 0976 481 828 E. phuongthao@pnq.com.vn, YM.daotao.pqsolutions
  • Văn bằng/ Chứng chỉ: CHỨNG CHỈ DO P&Q SOLUTIONS CẤP
  • Tần suất khai giảng:
  • Thời gian học: Sáng: 8:00 - 12:00, Chiều 13:30 - 17:00
  • Thời lượng: 2 ngày

  Nội dung khóa học


  TT  NỘI DUNG  THỜI GIAN  NGÀY THỨ NHẤT  0  Tiếp đón & Đăng ký học viên  08:00 – 08:30  Phần I – Tổng quan về Thường trực ISO & Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực HCNN  1  Tổng quan về chất lượng và quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực Hành chính nhà nước (HCNN)  08:30 – 10:00  2  Khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực thực hiện HTQLCL theo ISO 9001:2008 trong các đơn vị HCNN  10:15 – 11:15  3  Vai trò, trách nhiệm và yêu cầu năng lực cho Cán bộ thường trực ISO trong một đơn vị HCNN  11:15 – 12:00  Phần II – Những công việc và phương pháp thực hiện công việc của Thường trực ISO trong đơn vị HCNN  4  Yêu cầu & Phương pháp xây dựng, củng cố sự cam kết duy trì HTQLCL của Thủ trưởng cơ quan và thành viên Ban lãnh đạo:


  ·QMR/Thư ký ISO cần gì ở sự cam kết của lãnh đạo cao nhất,


  ·Tạo sự cam kết – Thống nhất từ lợi ích đến hành động,


  ·Những phương pháp cần thiết để lãnh đạo cao nhất thức hiện cam kết.  13:30 – 14:15  5  Xây dựng và Quản lý các Mục tiêu chất lượng trong lĩnh vực HCNN:


  ·Các yêu cầu và cơ sở xây dựng MTCL trong đơn vị HCNN,


  ·Một số chỉ số chất lượng điển hình thường được sử dụng để thiết lập MTCL trong lĩnh vực HCNN,


  ·Thiết lập và quản lý mục tiêu chất lượng.  14:15 – 15:00  6  Quản lý hoạt động đào tạo và nhận thức về HTQLCL theo ISO 9001:2008 trong đơn vị HCNN:  • Tái đào tạo & các biện pháp củng cố nhận thức về HTQLCL,
  • Đào tạo và hướng dẫn trong các trường hợp luân chuyển, bổ sung cán bộ.


  15:15 – 16:00  7  Duy trì và cập nhật hệ thống tài liệu theo ISO 9001:2008 trong đơn vị HCNN:


  ·Yêu cầu và cơ sở với tài liệu của HTQLCL trong đơn vị HCNN,


  ·Các trường hợp cần chỉnh sửa, bổ sung tài liệu của HTQLCL,


  ·Các công việc cần thực hiện nhằm chỉnh sửa, bổ sung tài liệu của HTQLCL theo ISO 9001:2008.  16:00 – 17:00  NGÀY THỨ HAI  8  Tổ chức & quản lý hoạt động đánh giá nội bộ HTQLCL trong đơn vị HCNN:


  ·Các yêu cầu và nguyên tắc trong quản lý hoạt động đánh giá nội bộ HTQLCL,


  ·Các công việc của Thường trực ISO và phương pháp thực hiện trong tổ chức & quản lý hoạt động đánh giá nội bộ HTQLCL.  08:30 – 09:00


  10:30 – 11:00  9  Đại diện Vụ hợp chuẩn hợp quy - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng nói chuyện về:


  “Một số quy định quản lý nhà nước đối với việc triển khai áp dụng, tư vấn, đánh giá chứng nhận HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 trong các đơn vị HCNN.”  09:00 – 10:00  10  Tổ chức và thực hiện hoạt động Xem xét của lãnh đạo với HTQLCL trong đơn vị HCNN:


  ·Các yêu cầu và nguyên tắc trong quản lý hoạt động đánh giá nội bộ HTQLCL,


  ·Các công việc của Thường trực ISO và phương pháp thực hiện trong tổ chức & quản lý hoạt động xem xét của lãnh đạo với HTQLCL .  11:00 – 12:00  11  Quản lý các hoạt động đánh giá giám sát, tái chứng nhận và cấp chứng chỉ của Tổ chức chứng nhận và Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng với HTQLCL của đơn vị HCNN  13:30 – 14:30  12  Các yêu cầu và hướng dẫn dành cho Thường trực ISO trong Lập kế hoạch và quản lý kế hoạch thực hiện HTQLCL trong một đơn vị HCNN  14:30 – 15:00


  15:15 – 16:00  13  Tổng kết khóa học


  ·Tổng kết khóa học và trả lời câu hỏi,


  ·Đánh giá khóa đào tạo,


  ·Cấp chứng chỉ.  16:15 – 16:30
  Ghi chú:


  ·Tài liệu cho khóa học do P & Q Solutions cung cấp bao gồm tài liệu bài giảng, tài liệu thảo luận và các tài liệu tham khảo cho các chủ đề thảo luận,


  ·Mỗi học viên được tăng một cuốn “Sổ tay hướng dẫn công việc dành cho Thường trực ISO trong đơn vị HCNN” do P & Q Solutions biên soạn,


  ·Thời gian nghỉ trưa từ 12:00-13:30, nghỉ giải lao từ 10:15-10:30 và 15:00-15:15.

  Nhà đào tạo

  P & Q Solutions Co., Ltd

  P & Q SOLUTIONS là một trong những đơn vị có uy tín và chuyên nghiệp trong lĩnh vực Tư vấn và đào tạo các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005, OHSAS 18001:2007…) - Tư vấn cải tiến năng suất chất lượng (theo mô hình Lean & 6 Sigma) – Đào tạo năng suất chất lượng. Với gần 500 khách hàng tư vấn và đào tạo trong các lĩnh vực khác nhau, P & Q Solutions đang từng bước vươn lên vị trí nhà tư vấn và đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực Năng suất và Chất lượng của Việt Nam.

  Cùng chuyên mục