Phân tích và đầu tư chứng khoán

 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Website:

  Thông tin khóa học

  • Ngày khai giảng: Liên hệ trường
  • Điện thoại:
  • Học phí: Liên hệ trường
  • Liên hệ: 04 39 331 853
  • Văn bằng/ Chứng chỉ: Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ về Phân tích và đầu tư chứng khoán của Giám đốc Học viện Tài chính.
  • Tần suất khai giảng:
  • Thời gian học:
  • Thời lượng:

  Nội dung khóa học


  1. Mục đích:
  Trang bị cho học viên những kỹ năng và kiến thức để thực hành có thể áp dụng ngay vào quá trình phân tích và đầu tư chứng khoán.

  2. Phương pháp:

  - Kết hợp giữa giáo trình nổi tiếng của thế giới dành cho các nhà đầu tư chứng khoán (Stock Investing for Everyone), và những ví dụ thực tế tại thị trường chứng khoán Việt Nam, phòng học được kết nối mạng Internet giúp học viên cập nhật và được học cách phân tích các chỉ số chứng khoán trong ngày.

  3. Giảng viên:
  Các chuyên gia có kinh nghiệm giảng dạy và đang công tác tại các Sàn giao dịch chứng khoán của các Công ty chứng khoán, các chuyên gia về phân tích và đầu tư chứng khoán của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, các giảng viên lâu năm giảng dạy về thị trường chứng khoán của Học viện Tài chính, Học viện Ngõn hàng, ĐH Kinh tế quốc dõn…

  4. Thời gian:
  12 buổi học (60 giờ)
  5. Địa điểm: Tại Học viện Tài chính (hoặc do yêu cầu của đối tác)
  6. Nội dung đào tạo: Bao gồm 11 chuyên đề được Giám đốc Học viện Tài chính phê duyệt:
  Chuyên đề 1: Giới thiệu về thị trường chứng khoán
  Chuyên đề 2: Hướng dẫn giao dịch tại sàn giao dịch chứng khoán
  Chuyên đề 3: Các chỉ số của thị trường chứng khoán
  Chuyên đề 4: Hành vi của thị trường chứng khoán
  Chuyên đề 5: Phân loại cổ phiếu, các nguồn thông tin và phân tích
  Chuyên đề 6: Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và việc định giá cổ phiếu
  Chuyên đề 7: Sàng lọc, xếp hạng và lựa chọn cổ phiếu
  Chuyên đề 8: Phân tích cổ phiếu – Phân tích cơ bản
  Chuyên đề 9: Phân tích cổ phiếu – Phân tích kỹ thuật
  Chuyên đề 10: Chiến lược và nguyên tắc đầu tư
  Chuyên dề 11: Quản lý danh mục đầu tư

  7. Chứng chỉ cuối khoá:

  Kết thúc khoá học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ về Phân tích và đầu tư chứng khoán của Giám đốc Học viện Tài chính.  Nhà đào tạo

  Cùng chuyên mục