Quản Lý Ngân Sách Và Dòng Tiền

Mùa ngân sách luôn làm bạn căng thẳng. Bạn là người chịu trách nhiệm cuối cùng, tổng hợp số
liệu dự báo của các phòng ban để lên một ngân sách hoàn chỉnh.

Các bộ phận khác luôn bận bịu với công việc của họ. Họ đưa thông tin cho bạn vào phút cuối..tuy nhiên số liệu lại không rõ ràng, không đầy đủ chi tiết hoặc không phân loại đúng tiêu chí …bạn mất nhiều thời gian để xác minh số liệu, đánh giá tính hợp lý … và yêu cầu các phòng ban điều chỉnh khi có sự bất hợp lý, ảnh hưởng đến lợi nhuận cuối cùng luôn là điều căng thẳng nhất!

Bạn cần biểu mẫu rõ ràng, phù hợp với hoạt động của từng phòng ban, với các tiêu chí dự đoán tương ứng với hoạt động của mỗi bộ phận.

Phối hợp tốt với các bộ phận khác cũng sẽ giúp bạn dễ dàng nắm bắt hoạt động của các bộ phận khác, kiểm soát ngân sách và báo cáo phân tích tình hình thực hiện ngân sách.

Một vấn đề đau đầu nữa mà bạn phải hàng ngày xử lý đó là cân đối thu chi, đảm bảo khả năng thanh toán, giảm thiểu chi phí lãi vay và nguồn tài chính cho đầu tư dài hạn. Hãy lên kế hoạch
dòng tiền của công ty bạn, dự đoán các khoản thu chi, và linh hoạt áp dụng các biện pháp tối ưu dòng tiền. Bạn sẽ tránh được việc bị động tìm nguồn thanh toán khi đến hạn.

Trung tâm TalentLink

 • Địa chỉ: Văn phòng R1 - 0710, tòa nhà The Everich (Lotte Mart) - 968 đường 3/2 phường 15, quận 11
 • Điện thoại: 08. 2225 0730
 • Email: trainingservice@talentlink.com.vn
 • Website: http://talentlink.com.vn

  Thông tin khóa học

  • Ngày khai giảng: 13-04-2013
  • Điện thoại: 08. 2225 0730
  • Học phí: 3,600,000
  • Liên hệ: Ms.Khanh - (08)2225 0730 ext 105
  • Văn bằng/ Chứng chỉ:
  • Tần suất khai giảng: Thường xuyên
  • Thời gian học: 8.30-17.30
  • Thời lượng: 16 giờ

  Nội dung khóa học

  MỤC TIÊU KHÓA HỌC  Hiểu ngân sách là gì và vai trò của ngân sách trong hoạch định và quản lý kết quả hoạt

  động

  Thực hành phương pháp xây dựng ngân sách và các biểu mẫu sử dụng lập ngân sách

  Phân tích, theo dõi biến động ngân sách và báo cáo biến động

  Các biện pháp xử lý khi phát sinh chi phí ngoài/cao hơn ngân sách

  Quy trình phối hợp với các bộ phận khác trong lập và quản lý ngân sách

  Tiền và vai trò của quản lý dòng tiền của bộ phận tài chính và các bộ phận khác.

  Thực hành dự báo dòng tiền và các phương pháp quản lý dòng tiền

  Quy trình phối hợp với ban giám đốc và các phòng ban khác trong áp dụng các phương

  pháp quản lý dòng tiền  ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

  Chuyên viên, trưởng phòng kế toán tài chính

  Nhà đào tạo

  Trung tâm TalentLink

  Trung tâm TalentLink cung cấp các dịch vụ và tư vấn đào tạo dành cho cá nhân và doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp và thực tiễn.
  Chúng tôi tự hào được trở thành sự lựa chọn là trung tâm đào tạo hàng đầu của các tập đoàn và công ty đa quốc gia cũng như những cá nhân ưu tú

  Cùng chuyên mục