Quản Lý Nhân Sự

Khóa học “Chuyên viên Nhân sự chuyên nghiệp” do Học viện BMG International Education đăng ký độc quyền, được Tổng Giám Đốc / Giám đốc Nhân sự của những doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước thiết kế theo yêu cầu thực tiễn của công việc tại các doanh nghiệp, do vậy đảm bảo tiêu chí của Học viện BMG: “Học thực tiễn, làm chuyên nghiệp”.

BMG International Education

 • Địa chỉ: 767 Lê Hồng Phong P12 Q10
 • Điện thoại: 08.38 620 066
 • Email: info@bmg.edu.vn
 • Website: www.bmg.edu.vn

  Thông tin khóa học

  • Ngày khai giảng: 20-06-2015
  • Điện thoại: 08.38 620 066
  • Học phí: 6.000.000
  • Liên hệ: info@bmg.edu.vn
  • Văn bằng/ Chứng chỉ: Chứng chỉ chuyên viên Nhân sự chuyên nghiệp
  • Tần suất khai giảng: 1 khóa / tháng
  • Thời gian học: 18:15 - 20:15
  • Thời lượng: 2.5 tháng

  Nội dung khóa học


  • 1. Tại sao bạn cần học khoá này ?

   • Như bạn đã biết, hầu hết các doanh nghiệp đã có phòng Nhân sự, mỗi ngày hàng ngàn doanh nghiệp đang săn tìm những người làmNhân sựchuyên nghiệp. Dù bạn đang làm Hành chính – Nhân sự hay sinh viên yêu thích công việc Nhân sự đều cần có những kiến thức thực tiễn để phát triển Nghề Nhân sự chuyên nghiệp.
   • Khóa học“Chuyên viên Nhân sự chuyên nghiệp” do Học viện BMG International Education đăng ký độc quyền, được Tổng Giám Đốc /Giám đốc Nhân sựcủa những doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước thiết kế theo yêu cầu thực tiễn của công việc tại các doanh nghiệp, do vậy đảm bảo tiêu chí của Học viện BMG: “Học thực tiễn, làm chuyên nghiệp”.
   • Đặc biệt, với yêu cầu thực tiễn đạt mức độ cao nhất, khóa học “Chuyên viên Nhân sự chuyên nghiệp” Version 2015 sẽ hướng dẫn bạn thực hành chi tiết các kỹ năng cần thiết để trở thànhQuản lýNhân sựchuyên nghiệp, nhằm giúp các bạn trẻ nắm vững kiến thức và kỹ năng để LÀM NGHỀ NHÂN SỰ tại bất kỳ một doanh nghiệp nào.

  • 2. Ai học tốt nhất khoá học này ?

    • Nhân viên hành chánh nhân sự tại các doanh nghiệp;
    • Nhân viên văn phòng coÌ điÌ£nh hươÌng về nghề Nhân sự;
    • Sinh viên yêu thiÌch làm công viế£c Nhân sự sau khi ra trường.

  • 3. Thời gian học phù hợp không ?

   • Thời gian đào tạo 2.5 tháng
   • Tuần 3 buổi 2- 4-6 hoặc 3-5-7, tưÌ€ 18h15 - 20h15

  • 4. Giáo trình như thế nào ?
    • Giáo trình Nhân sự hiện đại của Học viện Quốc tế BMG bằng tiếng Việt
    • Giáo trình học chính thức được phát miễn phí
    • Tặng kèm nhiều tiện ích khác (xem phần quà tặng khóa học)
    • Phục vụ coffee and tea trước giờ học

  • 5. Học những môn học nào có trong khoá học ?

   1. Tổng quan về Nguồn Nhân Lực & Chân dung chuyên viên Nhân sự (02 buổi)

   2. Phương phaÌp viết bản mô tả công việc (05 buổi)

   • TâÌ€m quan troÌ£ng và yÌ nghĩa của Bản mô tả công viế£c
   • Các bước viết bản mô tả công việc
   • Các phương phaÌp thu thập thông tin
   • Ứng dụng bản mô tả công việc
   • Thực hành viết bản mô tả công việc
   • Cung câÌp form mẫu viết bản mô tả công viế£c (tiếng Viế£t và tiếng Anh)
   • HươÌng dẫn phương phaÌp xaÌc điÌ£nh các tiêu chiÌ đaÌnh giaÌ kết quả công việc

   3. Kỹ năng tuyển dụng nhân sưÌ£ hiế£u quả (06 buổi)

   • KhaÌi niế£m về tuyển dụng
   • Quy trình tuyế‰n duÌ£ng và các biểu mẫu
   • Phương phaÌp lưÌ£a chọn và tiếp cận nguồn ứng viên
   • Các phương pháp và kỹ năng phỏng vấn chuyên nghiế£p
   • Kỹ năng phaÌt hiế£n “noÌi dối” trong phỏng vâÌn
   • Kỹ năng traÌnh caÌc lốƒi thươÌ€ng găÌ£p trong phỏng vâÌn
   • Thực hành phỏng vấn và tuyển chọn

   4. Xây dưÌ£ng kế hoaÌ£ch đào taÌ£o (03 buổi)

   • Tìm hiế‰u nhu câÌ€u đào taÌ£o của caÌc phoÌ€ng ban
   • Lập kế hoaÌ£ch đào taÌ£o nố£i bố£
   • Triế‰n khai caÌc chương trình đào taÌ£o
   • ĐaÌnh giaÌ hiế£u quả đào taÌ£o

   5.CaÌc phương phaÌp tính lương và xây dưÌ£ng caÌc chế đố£ chiÌnh saÌch (C&B) (06 buổi)

   • Các hình thức châÌm công và trả lương
   • Xây dưÌ£ng caÌc chiÌnh saÌch phúc lợi dành cho ngươÌ€i lao đố£ng
   • Vận duÌ£ng hiế£u quả caÌc chiÌnh saÌch BHYT, BHXH, TCTN, thuế TNCN, phuÌ£ câÌp…
   • Xây dưÌ£ng bảng lương và theo dõi quỹ lương hàng tháng
   • Cung câÌp caÌc form mẫu về lương, châÌm công…

   6. ƯÌng duÌ£ng hiế£u quả Luật lao động trong doanh nghiệp (03 buổi)

   • CaÌc loaÌ£i Hợp đồng lao động
   • Quy trình chấm dứt Hợp đồng lao động
   • Xây dưÌ£ng Thỏa ước lao động tập thể
   • Xây dưÌ£ng Nố£i quy và kỷ luật lao động
   • Giải quyết tranh chấp lao động
   • Thực hành áp dụng Luật lao động hiế£u quả

   7. HươÌng dẫn chuyên đề Báo cáo tốt nghiệp (03 buổi)

   • HươÌng dẫn chuyên đề báo cáo TN
   • Báo cáo chuyên đề tốt nghiế£p

   • Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực
   • Hệ thống quản trị nguồn nhân lực
   • Các hoạt động cơ bản của quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp
   • Chân dung của Chuyên viên nhân sự
   • Yêu câÌ€u năng lực của Chuyên viên nhân sự

  • 6. Phương pháp học của bạn tại BMG
    • BMG – ITP là phương pháp đào tạo tương tác do BMG đăng ký độc quyền, Giảng viên sẽ định hướng học tập và thực hành ngay tại lớp học.
    • Giảng viên chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nhằm giúp hoÌ£c viên làm chủ kiến thức và ưÌng dụng hiệu quả vào công việc.
  • 7. Học xong bạn làm được việc gì ?
    • Tốt nghiệp Khoá học “Chuyên viên Nhân sự chuyên nghiệp”, bạn có khả năng đảm nhận những vị trí quan trọng tại Phòng Nhân sự: phụ trách Tuyển dụng và Đào taÌ£o, xây dưÌ£ng hế£ thống Tiền lương, chế đố£ chiÌnh saÌch… của doanh nghiệp
  • 8. Đội ngũ giảng viên, họ là ai ?

   • Đội ngũ giảng viên là những Tổng Giám Đốc /Giám đốc Nhân sự của những doanh nghiệp hàng đầu. Là những giảng viên thuộc CLB Giảng viên Doanh nhân Tp.HCM.
   • Giảng viên BMG có nhiều năm trải nghiệm công tác nhân sự tại các doanh nghiệp, luôn tận tâm và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn với học viên.
  • 9. Ai chịu trách nhiệm cấp chứng chỉ và giá trị thế nào ?

    • Tốt nghiệp khóa học, bạn sẽ nhận được Chứng chỉ “Chuyên viên Nhân sự chuyên nghiệp” – HPC Certificate do BMG International Education cấp. Sở hữu chứng chỉ này có nghĩa là bạn hoàn toàn tự tin trong công việc HR ở bất kỳ doanh nghiệp nào. Đây là giấy thông hành quan trọng để bạn có việc làm và thăng tiến trong công việc

  Nhà đào tạo

  BMG International Education

  Tập đoàn Giáo dục Quốc tế BMG (BMG International Education) là đơn vị phát triển các chương trình đào tạo đa ngành dựa trên nền tảng ứng dụng thực tiễn chuyên nghiệp. Các nhóm ngành khoa học ứng dụng mà BMG đang triển khai tại Việt Nam bao gồm: Marketing, Kinh doanh, PR, Truyền thông…

  Cùng chuyên mục