Quản lý thực hiện chiến lược dựa trên Bảng điểm cân bằng (BSC)

Trung Tâm Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh INPRO

 • Địa chỉ: Số 08 Hồng hà, P2, Tân bình.
 • Điện thoại: 08.66752682
 • Email: inpro@indochinapro.com
 • Website: www.inpro.vn

  Thông tin khóa học

  • Ngày khai giảng: Liên hệ trường
  • Điện thoại: 08.66752682
  • Học phí: 5.000.000 VNĐ
  • Liên hệ: Bộ phận Tư vấn theo số (04) 3942 8986 * Email: inpro@indochinapro.com
  • Văn bằng/ Chứng chỉ: Chứng chỉ
  • Tần suất khai giảng: Không liên tục
  • Thời gian học: Liên hệ trung tâm
  • Thời lượng: 06 buổi trên lớp và 04 buổi online

  Nội dung khóa học

  Khoá học được tiến hành trong 6 buổi trực tiếp và 1 tuần trực tuyến với nội dung được phân bổ như sau:

  Buổi 1: Chiến lược phát triển doanh nghiệp

  • * Chiến lược phát triển doanh nghiệp: quan điểm và những cấu phần cơ bản của chiến lược .
  • * Quá trình xây dựng và triển khai chiến lược doanh nghiệp
  • * Tổng quan về phương pháp bảng điểm cân bằng (Balance scorecard - BSC) để triển khai chiến lược. Lợi ích sử dụng BSC trong quản lý ở các doanh nghiệp Việt Nam.
  • * Xác định Tầm nhìn, Sứ mệnh, Lợi thế cạnh tranh và Năng lực cốt lõi

  Buổi 2: Triển khai chiến lược dựa trên phương pháp BSC

  • * Quá trình tổng thể triển khai BSC.
  • * Bốn khía cạnh của bảng điểm cân bằng.
  • * Bản đồ chiến lược phát triển và mối liên hệ giữa các vấn đề ưu tiên trong doanh nghiệp.

  Buổi 3: Xây dựng hệ thống quản lý dựa theo BSC cho doanh nghiệp

  • * Xây dựng BSC cho doanh nghiệp
  • * Khái niệm về Chỉ số đánh giá cơ bản (Key Performance Indicator - KPI)
  • * Các chỉ số thường gặp theo 4 khía cạnh của bảng điểm cân bằng.

  Buổi 4: Xây dựng hệ thống quản lý dựa theo BSC cho bộ phận

  • * Xây dựng BSC cho các bộ phận của doanh nghiệp
  • * Xác định mục tiêu cho các bộ phận hỗ trợ (hành chính, nhân sự, kế toán, kỹ thuật).

  Buổi 5: Xây dựng hệ thống quản lý dựa theo BSC cho cá nhân

  • * Đánh giá cá nhân dựa trên KPI
  • * Quản lý và đánh giá công việc đối với các cá nhân.
  • * Thiết kế các nguyên tắc đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu

  Học trực tuyến: 1 tuần

  - Học viên chia thành nhóm 4 người để thực hành xây dựng chiến lược và BSC doanh nghiệp

  - Bài tập được tải lên mạng trực tuyến www.omt.vn để các học viên thảo luận và điều chỉnh.

  Buổi 6: Những thay đổi về văn hóa doanh nghiệp khi áp dụng BSC

  • * Tổng kết bài tập thực hành:
  • - Các nhóm trình bày phần thiết kế BSC cho các doanh nghiệp đã lựa chọn
  • - Bình luận và góp ý của các nhóm và giảng viên
  • * Những thách thức và các yếu tố cơ bản để triển khai thành công BSC.

  * Những thay đổi về văn hóa và các kỹ năng cần thiết đối với các cán bộ quản lý trong các công ty áp dụng bảng điểm cân bằng.

  Nhà đào tạo

  Trung Tâm Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh INPRO

  Thành lập năm 2001 tại Hà Nội, IndochinaPro là công ty cung cấp các dịch vụ đào tạo chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế tại Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động mà IndochinaPro tập trung là đào tạo Công nghệ Thông tin, Mỹ thuật đa phương tiện, Quản trị Kinh doanh, Ngoại ngữ và Giáo dục làm giàu kiến thức cho trẻ em.

  Cùng chuyên mục