Quản lý và tăng năng suất lao động

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC Đây là chương trình thực sự không thể thiếu đối với các CEO, COO, CIO và những nhân viên chủ chốt đang giám sát, quản lý, điều hành các doanh nghiệp. Cùng với các vấn đề quản trị chiến lược và quản lý tài chính, chi phí ở phạm vi quốc tế, chương trình cung cấp cho bạn những kiến thức, kỹ thuật và công cụ hữu dụng trong thiết lập chiến lược, tổ chức, thiết kế cấu trúc, quản lý điều hành tất cả các hoạt động của logistics và chuỗi cung ứng từ Mua hàng và phát triển nguồn hàng, Kho hàng và Dự trữ, Vận chuyển, Phân phối,... Chương trình có đầy đủ lý thuyết căn bản và nhiều đồ án ứng dụng thực tế. Sở hữu tấm Bằng Diploma này bạn hoàn toàn có thể tự tin thiết kế và quản lý các hoạt động Logistics và Chuỗi Cung ứng trên phạm vi quốc gia và quốc tế.

Viện Logistics

 • Địa chỉ: Lầu 11 - 39B Trường Sơn - Tòa nhà Hải Âu - phường 4 - Quận Tân Bình
 • Điện thoại: 08.62973988
 • Email: nam.ho@logisticshub.vn
 • Website: www.logistics-institute.vn

  Thông tin khóa học

  • Ngày khai giảng: 19 và 26 tháng 05 năm 2012
  • Điện thoại: 08.62973988
  • Học phí: 2,3.000 VNĐ(đã bao gồm: tài liệu, chứng chỉ, tea-break)
  • Liên hệ: Mr. Nam 0905 480 311 - Ms Trang 0972 667 917
  • Văn bằng/ Chứng chỉ: Chứng nhận do Viện Logistics cấp
  • Tần suất khai giảng:
  • Thời gian học: Thời gian học: Thứ bảy : từ 14h đến 21h-Chủ nhật : từ 9h đến 17h
  • Thời lượng: Thời lượng học : 8 tháng -Thời gian học: Thứ bảy : từ 14h đến 21h-Chủ nhật : từ 9h đến 17h

  Nội dung khóa học


  TĂNG NĂNG SUẤT LAO DỘNG BẰNG BỘ CÔNG CỤ QUẢN LÝ NHÂN VIÊN CẤP DƯỚI DÀNH CHO NHÀ QUẢN TRỊ CẤP TRUNG


  - Quản lý bằng học thuyết của Maslow:


  § Phân tích nhu cầu

  § Phân tích khả năng đáp ứng nhu cầu của nhân viên

  § Phân tích các nhu cầu khác nhau từ mỗi nhân viên khác nhau


  - Quản lý bằng quy chế lao động


  § Xem xét lại quy chế lao động và khả năng thực hiện quy chế này của nhân viên

  § Làm cách nào để nhân viên tự nguyện thực thi quy chế lao động

  - Quản lý bằng quy trình làm việc .


  § Quy trình làm việc:Những gì có thể giữ ổn định, những gì cần linh hoạt khi thực hiện

  § Tháo gỡ các khó khăn khi giúp nhân viên thực hiện đúng quy trình làm việc


  - Quản lý bằng cơ chế giám sát

  § Các cơ chế giám sát hiện nay đang áp dụng tại

  § Cách thức khiến cho nhân viên tôn trọng cơ chế giám sát và tự nguyện tuân thủ cơ chế này

  § Cơ chế giám sát nhìn từ nhà giám sát và người được giám sát


  - Quản lý bằng sự khích lệ tinh thần làm việc  § Năng lượng từ khích lệ tinh thần

  § Các cách thức hiệu quả nhất để khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên


  - Quản lý bằng thủ tục hành chính


  § Các thủ tục hành chính cần có tại công ty và phòng ban

  § Yêu cầu và hướng dẫn,khích lệ nhân viên tuân thủ các thủ tục hành chính

  § Cải cách các thủ tục hành chính khi cần thiết để nhân viên dễ tiếp thu và áp dụng trong thực tế công việc

  TĂNG NĂNG SUẤT LAO DỘNG BẰNG BỘ CÔNG CỤ GIẢI QUYẾT CÁC"VẤN ĐỀ NÓNG" TRONG TỔ CHỨC

  - Thế nào là các vấn đề nóng trong doanh nghiệp ở khâu nhân sự

  - Hậu quả của các vấn đề nóng nếu kéo dài không được xử lý

  - Phương pháp giải quyết các vấn đề nóng hiệu quả nhất

  - Các bộ công cụ quản trị tốt nhất để giải quyết các vấn đề nóng:

  § Công cụ giải quyết tình trạng “Kèn cựa” trong bộ phận.

  § Công cụ giải quyết tình trạng “Kéo bè, kết phái” trong bộ phận.

  § Công cụ giải quyết tình trạng “Tẩy chay” trong bộ phận.

  § Công cụ giải quyết tình trạng “Xu nịnh” trong bộ phận.

  § Công cụ giải quyết trình trạng “Bằng mặt nhưng không bằng lòng” trong bộ phận

  § Công cụ giải quyết trình trạng “Giấu nghề” trong bộ phận

  § Công cụ giải quyết tình trạng “Ma cũ bắt nạt ma mới” trong bộ phận.

  § HỎI VÀ ĐÁP: các tình huống và thực trạng tai Doanh nghiệp

  Nhà đào tạo

  Viện Logistics

  Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics (gọi tắt là Viện Logistics) có sứ mệnh tập hợp các nguồn lực, thực hiện nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ, đóng góp tích cực cho quá trình phát triển ngành Logistics Việt Nam đạt ngang tầm khu vực và thế giới.

  Cùng chuyên mục