Thẩm Định Dự Án Đầu Tư

 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Website:

  Thông tin khóa học

  • Ngày khai giảng: Liên hệ trường
  • Điện thoại:
  • Học phí: 2.000.000 VNĐ
  • Liên hệ: 0932 452 642 Đạt
  • Văn bằng/ Chứng chỉ:
  • Tần suất khai giảng:
  • Thời gian học: 18h00' đến 20h30' tối 2 - 4 - 6 hoặc 3 - 5 -7
  • Thời lượng: 8 buổi

  Nội dung khóa học

  1. Mục tiêu khóa học:

  - Cung cấp cho học viên những kiến thức căn bản về dự án đầu tư, quy trình, nội dung và các bước cần thiết để lập dự án đầu tư.

  - Cung cấp cho học viên những kiến thức căn bản về thẩm định dự án, phương pháp, nội dung và hình thức tập hồ sơ thẩm định dự án đầu tư.

  - Cung cấp cho học viên cách thức xây dựng một báo cáo ngân lưu (dòng tiền) của vòng đời dự án, các tiêu chuẩn để đánh giá dự án và các quy tắc lựa chọn một dự án đầu tư tối ưu.

  - Trang bị cho học viên kỹ năng phân tích tài chính dự án đầu tư một cách đầy đủ: phân tích tác động của lạm phát đến ngân lưu (dòng tiền) và tính khả thi của dự án và phân tích rủi ro của dự án… giúp các nhà đầu tư chọn lựa các phương án đầu tư hiệu quả cũng như lập các dự án khả thi để tìm nguồn tài trợ và giúp cán bộ tín dụng, những nhà tài trợ giảm thiểu rủi ro khi đưa ra các quyết định tài trợ.

  2. Nội dung của khóa học:

  Khóa học gồm08buổi, bao gồm các nội dung:

  - Giới thiệu tổng quan về dự án đầu tư và lập dự án đầu tư.

  - Giới thiệu tổng quan về thẩm định dự án đầu tư.

  - Thẩm định tổng quát tình hình kinh tế - xã hội và thị trường dự án.

  - Thẩm định kỹ thuật và tổ chức nhân lực của dự án.

  - Thẩm định tài chính dự án đầu tư.

  - Thực hành thẩm định tài chính dự án cụ thể.

  - Thẩm định độ nhạy và rủi ro liên quan đến dự án.

  - Thẩm định hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

  - Thực hành thẩm định dự án.

  3. Giảng viên

  · Thạc sĩ Đặng Văn Thanh, Giảng viên Khoa kinh tế Phát triển, Trường Đại học kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.

  ·TS.Huỳnh Thanh Điền, Giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.

  ·TS. Đỗ Phú Trần Tình, Trưởng Bộ môn Kinh tế học Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh).

  Nhà đào tạo

  Cùng chuyên mục