Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Trẻ Em

British Academic Centre – Trung tâm số 1 vêÌ€ Tiếng Anh giao tiếp taÌ£i HaÌ€ NôÌ£i
Đến trung tâm chúng tôi xin hoÌ£c qua sưÌ£ giới thiêÌ£u của môÌ£t ngươÌ€i baÌ£n đang có con hoÌ£c taÌ£i trung tâm, ChiÌ£ HaÌ€ (ở Láng HaÌ£) tâm sưÌ£: “hôm vưÌ€a rôÌ€i công ty có tiêÌ£c, miÌ€nh cho cô con gái lớn đang hoÌ£c tiểu hoÌ£c đi cuÌ€ng. Trong buổi tiếc có nhiêÌ€u ngươÌ€i nước ngoaÌ€i nên miÌ€nh muốn cho con đi để đươÌ£c giao lưu. Con gái cũng đươÌ£c hoÌ£c tiếng anh lâu rôÌ€i, nhưng khi găÌ£p ngươÌ€i nước ngoaÌ€i thiÌ€ e deÌ€ vaÌ€ không dám giao tiếp.”
ĐiêÌ€u naÌ€y rất phổ biến khi các phuÌ£ huynh luôn băn khoăn viÌ€ sao cho con đi hoÌ£c tiếng Anh cũng lâu rôÌ€i maÌ€ găÌ£p ngươÌ€i nước ngoaÌ€i không giao tiếp đươÌ£c. Đó có thể laÌ€ viÌ€: các con e deÌ€ vaÌ€ laÌ£ lẫm khi găÌ£p ngươÌ€i nước ngoaÌ€i. VaÌ€ đơn giản hơn laÌ€ con baÌ£n không đươÌ£c hoÌ£c đúng phương pháp của Tiếng Anh giao tiếp.
Thứ nhất: Các con biÌ£ hoÌ£c theo kiểu truyêÌ€n thống đó laÌ€ GV ViêÌ£t nam tâÌ£p trung vaÌ€o các hiêÌ£n tươÌ£ng ngữ pháp quá nhiêÌ€u. MôÌ£t điêÌ€u thươÌ€ng xảy ra đó laÌ€ GVVN không thể taÌ£o cho các con đươÌ£c sưÌ£ tương tác thưÌ£c sưÌ£. SưÌ£ tương tác ở đây laÌ€ giao tiếp trưÌ£c tiếp giữa giáo viên với hoÌ£c sinh.
Các con câÌ€n phải đươÌ£c hoÌ£c nghe vaÌ€ hoÌ£c nói trước khi hoÌ£c đoÌ£c vaÌ€ hoÌ£c viết. ĐâÌ€u tiên laÌ€ các con phải phát âm chuẩn tưÌ€ mới maÌ€ miÌ€nh đươÌ£c hoÌ£c. Tiếp theo laÌ€ phải biết nói các cấu trúc câu tưÌ€ đơn giản đến phức taÌ£p, giống như trẻ ViêÌ£t hoÌ£c nói Tiếng ViêÌ£t. HoÌ£c tưÌ€ mới vaÌ€ các cấu trúc câu keÌ€m theo giúp các con nhớ đươÌ£c tưÌ€ mới vaÌ€ sử duÌ£ng đươÌ£c đâÌ€y đủ vốn tưÌ€ mới maÌ€ các con đươÌ£c hoÌ£c. Giáo viên nước ngoaÌ€i sẽ giúp các con hoÌ£c cách nghe vaÌ€ cách nói băÌ€ng viêÌ£c giao tiếp, tương tác liên tuÌ£c giữa giáo viên vaÌ€ hoÌ£c sinh. Giúp các con nhanh chóng taÌ£o đươÌ£c kỹ năng nghe vaÌ€ phản xaÌ£ trả lơÌ€i môÌ£t cách hoaÌ€n toaÌ€n tưÌ£ nhiên theo tư duy Anh – Anh. (Tư duy Anh – Anh có nghĩa laÌ€ nghe tiếng anh vaÌ€ tư duy trả lơÌ€i laÌ£i luôn băÌ€ng tiếng anh, không taÌ£o cho các con thói quen nghe tiếng anh rôÌ€i diÌ£ch sang tiếng viêÌ£t vaÌ€ ngươÌ£c laÌ£i).
Thứ hai:
- Đối với lứa tuổi trước 6 tuổi, nhiêÌ€u trung tâm tâÌ£p trung quá nhiêÌ€u vaÌ€o viêÌ£c bắt các con nhâÌ£n măÌ£t chữ để đoÌ£c vaÌ€ viết. ĐiêÌ€u naÌ€y laÌ€ hoaÌ€n toaÌ€n không câÌ€n thiết. Ở lứa tuổi naÌ€y các con chưa thể nhâÌ£n đươÌ£c măÌ£t chữ. ViêÌ£c taÌ£o cho các con nêÌ€n tảng hoÌ£c cách nghe vaÌ€ nói trong giai đoaÌ£n naÌ€y laÌ€ vô cuÌ€ng câÌ€n thiết. Lứa tuổi naÌ€y hoÌ£c theo phương pháp nghe vaÌ€ ngấm.
- Đối với lứa tuổi tưÌ€ 7 đến 15 tuổi: các em đã đoÌ£c vaÌ€ viết thông thaÌ£o. ThơÌ€i gian trong buổi hoÌ£c câÌ€n 80% thơÌ€i gian trên lớp giúp các em giao tiếp tốt với giáo viên bản ngữ. 20% thơÌ€i gian coÌ€n laÌ£i giúp các em có thể đoÌ£c hiểu đươÌ£c vaÌ€ nhớ đươÌ£c măÌ£t chữ để viết đươÌ£c những tưÌ€ vưÌ€a hoÌ£c. CoÌ€n công viêÌ£c ở nhaÌ€ của các em laÌ€ luyêÌ£n laÌ€m baÌ€i tâÌ£p vaÌ€ luyêÌ£n viết thêm.
Thứ 3: HoÌ£c với 100% giáo viên bản ngữ chất lươÌ£ng, vui vẻ vaÌ€ thân thiêÌ£n sẽ taÌ£o cho các con môi trươÌ€ng tưÌ£ tin vaÌ€ năng đôÌ£ng giúp các con hoaÌ€n toaÌ€n tưÌ£ tin giao tiếp với ngươÌ€i nước ngoaÌ€i vaÌ€ cảm thấy hoÌ£c tiếng Anh laÌ€ môÌ£t môn hoÌ£c đươÌ£c yêu thích vaÌ€ thú viÌ£.

British Academic Centre

 • Địa chỉ: 5/55 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa
 • Điện thoại: 04 2211 4040/ 04 2211 7070
 • Email: info@bac.edu.vn
 • Website: www.bac.edu.vn

  Thông tin khóa học

  • Ngày khai giảng: Liên hệ trường
  • Điện thoại: 04 2211 4040/ 04 2211 7070
  • Học phí: 2.200.000 VNĐ/ 20 giờ học
  • Liên hệ: Ms. Lưu Khánh Trang - Hotline: 0982 712882
  • Văn bằng/ Chứng chỉ:
  • Tần suất khai giảng:
  • Thời gian học: Thứ 2,4,6 hoặc thứ 3,5. Lịch sáng: 10:00-11:30; Chiều 15:30-16:30; 16:45-17:45: 18:00-19:00: Tối: 18:15-19:30; 19:45-21:00
  • Thời lượng: 20 giờ / 1 cấp độ

  Nội dung khóa học

  Sử dụng giáo trình trọn bộ Way Ahead (từ 1 đến 6).
  Chương trinh học giúp các em tạo dưng vốn từ vựng vững chắc, giúp các em ngấm dần để có thể sử dụng Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2.
  Các em sẽ tăng khả năng nghe hiểu và phản xạ trả lời.

  Nhà đào tạo

  British Academic Centre

  Trung tâm British Academic Centre chuyên về tiếng anh giao tiếp – 100% tập trung và Nghe và Nói

  Phương pháp học giao tiếp mới và hiệu quả: tương tác hỏi đáp liên tục giữa giáo viên và học viên, giúp học viên nhanh chóng tạo được kỹ năng nghe và phản xạ trả lời. Sai đâu sửa đấy giúp học viên tạo cho mình được khả năng nói đúng ngay từ đầu.

  Cùng chuyên mục