Tư vấn đầu tư (Luật Doanh nghiệp năm 2005 và áp dụng thực tế vào đăng ký thành lập doanh nghiệp)

 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Website:

  Thông tin khóa học

  • Ngày khai giảng: 01/08/2011
  • Điện thoại:
  • Học phí: 700.000 VNĐ
  • Liên hệ: 53 Nguyễn Cửu Vân, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
  • Văn bằng/ Chứng chỉ: Giấy Chứng nhận
  • Tần suất khai giảng: Hàng tuần
  • Thời gian học: Tối Thứ 2, 4, 6 Hoặc Tối Thứ 3, 5, 7 Ca 1: 6h00 -> 7h30 Ca 2: 7h30 -> 9h00
  • Thời lượng: 01 tháng (12 buổi: 1 buổi = 1h30')

  Nội dung khóa học

  1./ Chương trình học:
  - Giới thiệu chung về khóa học
  - Giới thiệu chung về Luật Doanh nghiệp của nước CHXHCN Việt Nam Số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
  - Hướng dẫn Thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh.
  - Giới thiệu hình thức công ty TNHH, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh, DNTN.
  - Tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp.
  - Quản lý của cơ quan nhà nước đối với doanh nghiệp.
  - Kiểm tra kiến thức cuối khóa học.
  - Kết thúc khóa học.

  2./ Phương pháp giảng dạy:
  Thuyết trình và thảo luận đề tài trong suốt khóa học.

  3./ Lịch học trong tuần :

  Buổi tối: Tối Thứ 2, 4, 6 Hoặc Tối Thứ 3, 5, 7
  Ca 1: 6h00 -> 7h30
  Ca 2: 7h30 -> 9h00

  4./ Tài liệu, giáo trình:
  File powerpoint, tài liệu được phát miễn phí

  5./ Yêu cầu đối với học viên: Tham gia khóa học đầy đủ, nghiêm túc. Có tinh thần học hỏi và thảo luận trên lớp.

  Nhà đào tạo

  Cùng chuyên mục