UEF-Định Giá Bất Động Sản

Trường Đại Học Kinh Tế - Tài Chính (UEF)

 • Địa chỉ: 131 Cô Bắc, P. Cô Giang, Q.1
 • Điện thoại: (08) 3507.2986 - (08) 3507.2987
 • Email: hocvudaihockinhtetaichinh@yahoo.com
 • Website: www.sangd.com

  Thông tin khóa học

  • Ngày khai giảng: 14/11/2013-27/11/2013
  • Điện thoại: (08) 3507.2986 - (08) 3507.2987
  • Học phí: 1.600.000 đồng
  • Liên hệ: 131 Cô Bắc, P. Cô Giang, Q.1, Hồ Chí Minh
  • Văn bằng/ Chứng chỉ: Chứng chỉ
  • Tần suất khai giảng:
  • Thời gian học: Lớp sáng, chiều thứ 7 , chủ nhật hoặc Lớp tối từ 18g -> 21g
  • Thời lượng: 22 buổi

  Nội dung khóa học

  Phần I: Kiến thức cơ sở (40 tiết)
  Chuyên đề 1: Pháp luật kinh doanh bất động sản
  1) Pháp luật về kinh doanh bất động sản
  2) Pháp luật về đất đai
  3) Pháp luật về nhà ở
  4) Pháp luật về dân sự
  5) Pháp luật về đầu tư, xây dựng
  6) Pháp luật về thương mại, doanh nghiệp
  7) Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản

  Chuyên đề 2: Thị trường bất động sản
  1) Tổng quan về bất động sản và thị trường bất động sản
  2) Phân loại thị trường bất động sản
  3) Các yếu tố của thị trường bất động sản
  4) Xu hướng phát triển của thị trường bất động sản
  5) Vai trò của Nhà nước đối với thị trường bất động sản
  6) Giá trị và giá cả bất động sản

  Chuyên đề 3: Đầu tư kinh doanh bất động sản
  1) Những vấn đề cơ bản về đầu tư kinh doanh bất động sản
  2) Trình tự, thủ tục thực hiện một dự án đầu tư kinh doanh bất động sản
  3) Nội dung các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản
  4) Thông tin và hồ sơ bất động sản
  5) Đầu tư kinh doanh bất động sản trong mối quan hệ với đầu tư chứng khoán, vàng và ngoại tệ

  Phần II: Kiến thức chuyên ngành (48 tiết)
  Chuyên đề 1: Tổng quan về dịch vụ định giá bất động sản
  1) Giới thiệu về dịch vụ định giá bất động sản
  2) Vai trò của người định giá bất động sản trong thị trường bất động sản
  3) Đăng ký kinh doanh dịch vụ định giá và yêu cầu chuyên môn của người định giá
  4) Nguyên tắc của hoạt động định giá bất động sản
  5) Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về định giá bất động sản
  6) Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp về định giá bất động sản
  7) Đạo đức nghề nghiệp trong định giá bất động sản

  Chuyên đề 2: Quy trình và phương pháp định giá bất động sản
  1) Phân tích thông tin về bất động sản
  2) Lập hồ sơ và chứng thư định giá
  3) Xác định nhiệm vụ định giá bất động sản
  4) Khảo sát hiện trường thu thập thông tin bất động sản
  5) Các phương pháp định giá bất động sản
  6) Xác định giá bất động sản
  7) Lựa chọn phương pháp định giá bất động sản

  Chuyên đề 3: Định giá bất động sản
  1) Căn cứ định giá bất động sản
  2) Định giá bất động sản là đất đai
  3) Định giá bất động sản là nhà ở
  4) Định giá bất động sản là công trình xây dựng
  5) Hồ sơ và chứng thư định giá bất động sản

  Phần III: Báo cáo thực tập thực tế (36 tiết) Viết báo cáo thực tập định giá một bất động sản được chỉ định

  Nhà đào tạo

  Trường Đại Học Kinh Tế - Tài Chính (UEF)

  - Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM luôn hướng tới xây dựng một trường đại học tiên tiến về chất lượng đào tạo và chuyển giao các thành quả nghiên cứu khoa học cơ bản ứng dụng vào các hoạt động thực tiễn.
  - Trường có không gian rộng rãi, thoáng mát, cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại tạo môi trường thích hợp cho việc tiếp thu kiến thức của học viên.
  - Với mục tiêu lấy học viên làm tâm điểm, trường mong muốn cung cấp và đào tạo ra những học viên có nền tảng kiến thức sâu rộng, kỹ năng nghề nghiệp nhạy bén có thể phát triển công việc tốt sau này.

  Cùng chuyên mục