TPHCM tự công nhận tốt nghiệp THPT

Từ năm học 2016-2017, TPHCM sẽ tự thực hiện việc kiểm tra, đánh giá và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) cho học sinh

Hơn 40.000 học sinh trượt tốt nghiệp THPT

 Theo thống kê của bộ GD, năm nay cả nước trượt tốt nghiệp khoảng 2,48% tức là hơn 40.000 học sinh bao gồm: hệ THPT có hơn 21.000 em trượt tốt nghiệp, trong tổng số hơn 850.000 em dự thi; hệ GDTX có hơn 20.000 em trượt, trong tổng số hơn 91.000 em dự thi.