Sống có ý nghĩa không phải là điều khó!

Có ba yếu tố quyết định cuộc sống của chúng ta: những cái do tự nhiên cấu thành, những cái do tác động của môi trường sống, và ‘những bản chất thứ ba’, vốn bao gồm những cá tính…   

Bạn cần có kỹ năng gì?

Khi bạn bước vào giai đoạn trưởng thành, đây là thời điểm tốt nhất trong đời để bạn bắt đầu xem xét những gì bạn muốn có cho một khởi đầu hoàn hảo. Những lựa chọn ở tuổi này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống của bạn sau này.

Bí quyết: 5C

Thành ngữ con ông cháu cha đã được các nhà ngôn ngữ học lý giải thỏa đáng. Có thời người ta gọi đấy là loại 5C: Con Cháu Các Cụ Cả. Có ...