• Địa chỉ: Km 10 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân
  • Điện thoại: 04 35 522 216 - 04 33 120 633 - 04 38 546 684
  • Email: bdcbnxd@vnn.vn; amc_hanoi@amc.edu.vn
  • Website: http://amc.edu.vn

Giới thiệu

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị là một đơn vị sự nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng, hoạt động trên phạm vi cả nước trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu, tư vấn về tổ chức và quản lý của ngành Xây dựng.

Từ tổ chức tiền thân là Trường Quản lý kinh tế xây dựng (thành lập tháng 7 năm 1975) trải qua các thời kỳ kiện toàn bộ máy và thay đổi tổ chức, Trường được thành lập lại theo quyết định số 71/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ mang tên Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành Xây dựng.

Ngày 4/2/2008, theo Nghị định số 17/2008/NĐ-CP của Chính phủ và theo quyết định số 468/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ký ngày 2/4/2008, Trường được đổi tên thành Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Đến nay, Học viện đã có bề dày thành tích hoạt động trên 30 năm, trở thành một đơn vị đào tạo chuyên ngành lớn, phạm vi hoạt động rộng khắp ở trong nước và quốc tế. Những năm qua, Học viện đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và dự án sự nghiệp về điều tra khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công chức nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Trên cơ sở nắm bắt nhu cầu thực tế và định hướng của ngành, Học viện đã triển khai nhiều mô hình đào tạo bồi dưỡng theo hướng nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật kiến thức, tiếp cận công nghệ mới cho cán bộ quản lý, kinh doanh và cán bộ kỹ thuật tại các doanh nghiệp trong và ngoài ngành Xây dựng, thuộc mọi thành phần kinh tế.

Học viện đã và đang tiếp tục thực hiện phương châm đa dạng hoá các loại hình đào tạo bồi dưỡng và đặc biệt là công tác tập huấn ngắn ngày. Sau khi luật Xây dựng, luật Doanh nghiệp, luật Đấu thầu, luật Đầu tư... được thông qua, Học viện đã tổ chức được 178 lớp với 18.249 học viên là cán bộ quận, huyện và cán bộ xã, phường trong 5 năm 2006 - 2010.

Học viện còn vận hành nhiều chương trình đào tạo bồi dưỡng như: quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản trị doanh nghiệp, tư vấn giám sát xây dựng công trình, bồi dưỡng về quản lý đô thị cho cán bộ chính quyền đô thị, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu,... dưới các hình thức: tại chức, ngắn ngày, mở tại Học viện, tại các doanh nghiệp, các địa phương có nhu cầu, đặc biệt có các lớp học ngoài giờ hành chính rất phù hợp với thực tiễn sản xuất của các đơn vị. Với nội dung chương trình đảm bảo tính khoa học, hiện đại, thiết thực, chất lượng dạy và học cao đã lôi cuốn đông đảo học viên tham gia các khóa học của Học viện ngày càng tăng. Số lượng học viên băm 1996 chỉ có 744 học viên, đến năm 2010 đã có 21.073 học viên. Hoạt động của Học viện còn diễn ra một các đồng bộ ở nhiểu mảng công tác như: biên soạn và cải tiến chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy, tuyển chọn và bồi dưỡng giảng viên, hợp tác quốc tế...

Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, giáo viên Học viện luôn đoàn kết, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn. Năm 2008, Học viện vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Liên tục trong 6 năm: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Học viện được Chính phủ tặng cờ: đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua. Ngày nay, Học viện thực sự có uy tín đối với các ngành, các địa phương, doanh nghiệp, có vị thế cao trong xã hội, khu vực và quốc tế.

Mọi thông tin liên hệ xin gửi về các địa chỉ:

1. Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - AMC: Km 10 đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. ĐT: 04.38545417 -04.38546684; 0903266911 - 0913204978; Fax: 04.35523039 - 04.38546319. E-mail: bdcbnxd@vnn.vn hoặc amc_hanoi@amc.edu.vn

2. Phân viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị miền Nam: Số 14 Kỳ Đồng - Phường 9 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh. ĐT: 08.38439833 - 08.62744148; Fax: 08.38439833. E-mail: amc_hcm@amc.edu.vn

3. Phân viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị miền Trung

- Số 267 Hải Phòng - Quận Thanh Khê - TP Đà Nẵng. ĐT: 05113.849055; Fax: 05113.849056. E-mail: amc_pvmt@amc.edu.vn
- Số 114 Phan Chu Trinh - Thành Phố Huế. ĐT: 054.3622568; Fax: 054.3936569; E-mail: amc_pvmt@amc.edu.vn

 

 

Xem thêm

Khóa học