• Địa chỉ: Số 8 Phan Huy Chú Hoàn Kiếm
  • Điện thoại: 0904459596
  • Email: hocvientaichinh.edu@gmail.com
  • Website: http://www.hvtc.edu.vn

Giới thiệu

Mã ngành: HTC

- Tuyển sinh trong cả nước
- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm trúng tuyển theo ngành và kết hợp với điểm sàn vào học viện. Đối với thí sinh thi khối A, nếu đủ điểm sàn vào học viện như­ng không đủ điểm tuyển vào ngành đã đăng kí, thì đ­ược đăng kí vào ngành còn chỉ tiêu (Học viện sẽ h­ướng dẫn đăng kí xét tuyển vào ngành khác cùng giấy báo kết quả thi cho những thí sinh thuộc diện này).
- Ngành Ngôn ngữ Anh xét điểm trúng tuyển riêng và môn Anh văn nhân hệ số 2.

- Số chỗ trong KTX: 400.

Các ngành đào tạo đại học

- Tài chính – Ngân hàng (gồm 10 chuyên ngành: Tài chính công; Thuế, Bảo hiểm; Hải quan, Tài chính quốc tế; Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Định giá tài sản; Kinh doanh chứng khoán; Phân tích chính sách tài chính)

- Kế toán (gồm 2 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kiểm toán)

- Quản trị kinh doanh (gồm 2 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Marketing)

- Hệ thống thông tin quản lí (chuyên ngành: Tin học Tài chính - Kế toán)

- Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành: Tiếng anh Tài chính - Kế toán)

Xem thêm