• Địa chỉ: 226 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, F8, Q.3
  • Điện thoại: 08.39322.112 - 08.38204.053
  • Email: newademo@gmail.com
  • Website: http://newa-edu.com

Giới thiệu

Đào tạo thể hiện kiên trúc Newa nằm trong khuôn viên của trung tâm dạy nghề Lê Thị Hồng Gấm, là một trong những nơi đầu tiên giảng dạy chương trình Hoạ viên vẽ trực tiêp trên may bằng phần mềm Autocad, 3dsmax,…

Trung tâm đã giảng dạy về các môn thể hiện vẽ kiến trúc bằng máy khoảng 10 năm nay.

Chứng chỉ nghề do trường dạy nghề Lê Thị Hồng Gâm cấp, có gia trị để xin việc thực tế.

Newa dạy các môn: Hoạ viên triển khai kiên trúc, phối cảnh kiến trúc bằng tay và bằng máy :3dsmax, trang trí nội thât, Sketch up, dự tóan.

Kiên truc sư Hà Thanh quản ly Newa: là người đầu tiên mở ra chương trình dạy Hoạ viên vẽ trực tiêp trên máy tại trung tâm.

Giao viên ở đây là những người co kinh nghiệm thực tê trong ngành sẽ trực tiếp giảng dạy.

 

Xem thêm