• Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng-Mai Dịch-Cầu Giấy
  • Điện thoại: (04)3764 3938-(04)3764 1121
  • Email:
  • Website: http://hcct.edu.vn

Giới thiệu

Nhiệm vụ:
- Tổ chức quá trình đào tạo, các hoạt động giáo dục theo mục tiêu, chương trình đào tạo nhân lực có trình độ Cao đẳng, TCCN, đào tạo ngành nghề mà trường xây dựng đã được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cho phép để phục vụ ngành Thương mại - Du lịch của Thủ đô và Đất nước.
- Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình. Kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học, triển khai nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ... để nâng cao chất lượng đào tạo.
- Thực hiện việc quản lý giáo viên, cán bộ, công nhân viên, tuyển sinh, quản lý học sinh tham gia các hoạt động xã hội.
- Quản lý sử dụng tốt đất đai, các trang thiết bị, tài chính, các nguồn thu ngân sách để xây dựng trường và hoạt động giáo dục đào tạo theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện việc liên kết trong và ngoài nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học theo quy định hiện hành.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo điều lệ Trường cao đẳng, quy định của pháp luật.
Tổ chức bộ máy:
- Ban giám hiệu: Hiệu trưởng và 2 Phó hiệu trưởng.
- Các phòng chuyên môn:
+ Phòng Tổ chức – Hành chính quản trị;
+ Phòng Đào tạo;
+ Phòng Công tác học sinh- sinh viên;
+ Phòng Quan hệ quốc tế và đầu tư;
+ Phòng Kế toán – tài chính;
+ Phòng Nghiên cứu khoa học và kiểm định chất lượng;
- Các khoa và đơn vị trực thuộc
+ Khoa Khoa học cơ bản;
+ Khoa Ngoại ngữ;
+ Khoa Tài chính-kế toán;
+ Khoa Công nghệ chế biến;
+ Khoa Khách sạn du lịch;
+ Khoa Công nghệ thông tin;
+ Khoa Kinh doanh thương mại;
- Đơn vị trực thuộc
+ Trung tâm thông tin và thư viện;
+ Trung tâm liên kết đào tạo và xúc tiến việc làm;
-    Tổ chức đoàn thể
+ Đảng bộ;
+ Công đoàn;
+ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
Quy mô đào tạo:
- 5000-6000 học sinh ( Trong đó: Cao đẳng từ 2000-2500; TCCN từ  2500-3000 ).
Ngành nghề đào tạo:
- Hệ Cao đẳng
+ Quản trị kinh doanh;
+ Kế toán;
+ Công nghệ thông tin;
+ Anh văn;
+ Quản trị chế biến món ăn;
+ Quản trị kinh doanh khách sạn;
- Hệ Trung cấp chuyên nghiệp
+ Trung cấp Kinh doanh Thương mại và dịch vụ;
+ Trung cấp Kinh doanh Du lịch và Khách sạn;
+ Trung cấp Kế toán Thương mại và dịch vụ;
+ Trung cấp Tiếng Anh Thương mại và dịch vụ;
+ Trung cấp Thư ký văn phòng Thương mại và dịch vụ;
+ Trung cấp Phục vụ Khách sạn Buồng-Bàn-Bar;
+ Trung cấp Kỹ thuật chế biến ăn uống;
+ Trung cấp Tin học ứng dụng Thương mại - dịch vụ;
+ Trung cấp Lễ tân Khách sạn-Văn phòng;
+ Trung cấp Kinh doanh xuất nhập khẩu;
+ Trung cấp Marketing;
+ Trung cấp Quản trị nhà hàng;
+ Trung cấp Quản trị doanh nghiệp thương mại;
- Hệ nghề:
+ Nhân viên kinh doanh - bán hàng siêu thị;
+ Nhân viên lễ tân khách sạn ;
+ Nhân viên chế biến ăn uống;
+ Nhân viên phục vụ Buồng - Bàn – Bar;
+ Nhân viên hướng dẫn du lịch;
+ Nhân viên kỹ thuật phục vụ khách sạn - du lịch;

Xem thêm

Khóa học