• Địa chỉ: Tòa Nhà Vinatex Tài Nguyên Số 10 Nguyễn Huệ, Q1
  • Điện thoại: (08) 38 243 337-38 243 338
  • Email: cbam@hcm.vnn.vn; cbam@cbam.edu.vn
  • Website: www.cbam.edu.vn

Giới thiệu

Trường Cán Bộ Quản Lý Doanh Nghiệp (CBAM) thuộc Phòng Thương Mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) là cở sở giáo dục thuộc hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước do Bộ Nội Vụ quản lý.

Chức Năng
- Trường Cán Bộ Quản Lý Doanh Nghiệp có chức năng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh, tin học và ngoại ngữ cho cán bộ quản lý doanh nghiệp, cán bộ công chức Nhà nước theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Nhiệm vụ
Tổ chức các khóa đào tạo về quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh, tin học và ngoại ngữ cho cán bộ quản lý doanh nghiệp, cán bộ công chức Nhà nước theo hệ thống đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức nhà nước.

- Liên kết với các tổ chức quốc tế, các trường Đại học trong và ngoài nước phối hợp đào tạo các chương trình quốc tế về quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh, tin học, ngoại ngữ và các chương trình đại học và sau đại học cho cán bộ quản lý các doanh nghiệp và cán bộ công chức nhà nước theo hệ thống đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức nhà nước.

- Tổ chức các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, hội thảo chuyên đề khoa học trong lĩnh vực kinh tế thương mại, công nghệ và pháp lý để nâng cao trình độ quản lý kinh doanhcho các doanh nghiệp.
Nghiên cứu, soạn thảo in ấn phát hành các giáo trình phục vụ cho các chương trình đào tạo của trường.

- Gửi học viên đi du học nước ngoài theo các chương trình hợp tác quốc tế và liên kết đào tạo.

- Xây dựng cơ sở đào tạo của trường tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành theo yêu cầu của các doanh nghiệp và sự phát triển của trường.

Môi trường học tập và giảng viên:
- CBAM là trường được nhiều tổ chức quốc tế uỷ quyền giảng dạy và đào tạo tại Việt nam, chẳng hạn như UNDP, UNESCAP ASIA – INVEST , MPDF , GMS-BF.
- CBAM được tổ chức ITC/UNCTAD/WTO chọn là Trung Tâm Khảo Thí (Accredited Examination Board) cho chương trình đào tạo Quản Lý Cung Ứng - Mua bán Quốc tế.
- CBAM có đội ngũ chuyên gia giỏi, lực lượng giảng viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm thực tế.

Xem thêm

Khóa học