• Địa chỉ: 97 Trần Quang Diệu , P 14, Q3, Tp HCM
  • Điện thoại: (08) 6290 9171 hoặc 0986.113.703
  • Email: thuanpt.mqi@gmail.com
  • Website: www.mqivietnam.com

Giới thiệu

1. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN.

Viện Chất lương Quản lý (MQI) được thành lập theo giấy đăng ký hoạt động Khoa học Công nghệ số 145/KHCN  của Sở Khoa học - Công nghệ Tp Hồ Chí Minh cấp ngày 28 tháng 9 năm 2006. Viện là tổ chức hạch toán độc lập có con dấu và tài khoản có tên VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ.

Chức năng:  Nghiên cứu chuyển giao - Đào tạo ngắn hạn - tư vấn trong lĩnh vực quản lý Kinh tế - Kỹ thuật; Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008, 14001:2005 và các hệ thống quản lý chất lượng Quốc tế khác.
 
Trong 6 năm qua, MQI  đã phối hợp với Đại học, Đại học Cần Thơ và Đại học Quy Nhơn cùng chiêu sinh theo nhu cầu để đào tạo cấp chứng chỉ  Giám đốc điều hành theo công nghệ ISO 9001: 2008  cho 348 hv; Chuyên viên điều hành cấp cao cho 402 hv; Cấp giấy chứng nhận cho 820 hv học Điều hành theo công nghệ ISO và 1200 hv học Nhận thức và đánh giá viên nội bộ ISO theo hợp đồng đào tạo với các công ty.

MQI  đã tư vấn thành công  ISO 9001 cho 68 doanh nghiệp như Công ty CP đầu tư - phát triển Sông Đà. Muto VN. Yamato Protec VN. Starprin.VN. Điện dầu khí Nhơn Trạch 450 MW... tư vấn ISO 14001 cho 34 doanh nghiệp và OHSAS 18001 cho 16 doanh nghiệp.
 
Viện đã hoàn thành đề tài đánh giá sự ra đời và phát triển của Đại học mở Tp Hồ Chí Minh sau 20 năm thành lập. Phản biện chiến lược phát triển Đào tạo Đại học từ 2011 - 2020.
 
Dễ hiểu, dễ ghi nhớ, có niềm tin và nguồn cảm hứng để vận dụng thành công là ưu điểm nổi bật trong đào tạo - tư vấn của MQI, nhằm  đáp ứng hữu hiệu yêu cầu của học viên và doanh nghiệp.
   
Các thành viên của Viện:
1. VT. TS. Bùi Bình Thế, chuyên gia cấp cao.
2. VP. ThS. Nguyễn Quốc Cường Trưởng văn phòng tại Hà nội
3. VP.Ths.  Lại Đức Nhuận, Giám đốc CTY TNHH TV&PT PHẦN MỀM LARION
4. TS. KS. Đặng Minh Trang
5. TS. LA. Trương Thị Tố Oanh
6. TS. LA. Nguyễn Đức Huy
7. TS. LA. Nguyễn Công Ái
8. TS. LA. Nguyễn Quyết Thắng
9. TS. LA. Hồ Văn Liên
10. ThS. LA. Nguyễn Trọng Trung
11. ThS. LA. Kiều Văn Tôn, Chuyên gia đánh giá DNV
12. TVT. LA. Lê Thanh Bình
13. KS.LA.  Huỳnh Văn Xuân, Chuyên gia huấn luyện
14.  CN.LA. Ngô Minh Quân
15. CN. Dương Thị Lý

MQI  phối hợp thường xuyên với 24 chuyên gia uy tín của Tp Hồ Chí Minh và Hà nội.  Đối tác chiến lược của MQI là CTY TNHH TV & PT PHẦN MỀM LARION.

 2. TẦM NHÌN (VISION)
 Dẫn đầu trong Đào tạo - Tư vấn - Nghiên cứu quản lý hệ thống Kinh tế - Kỹ thuật cho học viên và doanh nghiệp.

 3. SỨ MẠNG (MISSION)
 Không ngừng tìm tòi tri thức + Hướng vào khách hàng = Sáng tạo siêu giá trị

 4. GIÁ TRỊ (VALUE)
 Dễ hiểu, dễ ghi nhớ, khơi nguồn hứng thú vận dụng
 Tạo nên kiến thức là nguồn lực to lớn nhất cho học viên
 Tạo siêu giá trị cho doanh nghiệp.

Xem thêm

Khóa học