• Địa chỉ: Số 12/111 Phan Trọng Tuệ - Thanh Trì
  • Điện thoại: 0944211566
  • Email: Tamtran2490@gmail.com
  • Website: www.hit.edu.vn

Giới thiệu

 Ngày nay, cùng với việc phát triển không ngừng của kỹ thuật công nghệ trên toàn thế giới diễn ra rất mạnh mẽ, dẫn tới nhu cầu nghiên cứu chuyển giao kỹ thuật công nghệ ở nước ta hiện nay là rất lớn, để từ đó có thể bắt kịp với trình độ phát triển của thế giới. Việc nghiên cứu và phát triển dạy nghề tại Việt Nam cũng trở nên rất cần thiết, nhằm đào tạo được một đội ngũ nhân công lành nghề, những giảng viên dạy nghề chuẩn theo đúng tiêu chuẩn kỹ năng nghề. Việc phát triển này cũng phù hợp với quá trình hội nhập toàn cầu hiện đại hóa - công nghiệp hóa đất nước, theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

 Vì yêu cầu trên của đất nước và với nguồn lực đủ khả năng hiện có, Viện Công nghệ Hà Nội (sau đây gọi là Viện) được thành lập với chức năng là đơn vị tư vấn, nghiên cứu, đào tạo và phát triển kỹ thuật công nghệ mới, trước mắt chú trọng vào hoạt động dạy nghề trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ cùng các dịch vụ giáo dục và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực liên quan, với tiêu chí sử dụng tối đa ưu thế của Viện. Viện chú trọng đặc biệt tới ứng dụng và phát triển các thành tựu kỹ thuật công nghệ tiên tiến của thế giới vào giáo dục cũng như hợp tác, liên kết trong và ngoài nước trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu chuyên môn, trong đó nhấn mạnh đến nghiên cứu, đào tạo nghề nhằm phục vụ sự nghiệp phát triển xã hội của đất nước một cách hiệu quả nhất.

       Sau khi nghiên cứu tình hình trên và tìm hiểu các hoạt động của Liên hiệp hội Việt Nam và các đơn vị trực thuộc, cũng như phân tích, đánh giá khả năng và quyết tâm của mình, Viện tập hợp một nhóm các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ thống nhất làm tờ trình này để xin được thành lập Viện đào tạo kỹ thuật và công nghệ, trực thuộc Liên hiệp hội Việt Nam.

       Viện Công nghệ Hà Nội chính thức được thành lập theo quyết định số 260/QĐ-LHH của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, ngày 22 tháng 4 năm 2010; được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy Chứng nhận hoạt động Khoa học và Công nghệ số A-914, ngày 10 tháng 6 năm 2010; và được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận triển khai đào tạo theo Công văn số 5250/BGDĐT-GDTX, ngày 27 tháng 8 năm 2010 về việc triển khai đào tạo tại 1 số nghề: Sửa chữa - bảo dưỡng ô tô, Sửa chữa máy tính và điện thoại di động.

       Viện mong muốn được đem các kiến thức mới nhất về khoa học và công nghệ đến với các bạn trẻ. Những con người luôn khao khát vươn lên để làm giàu chính đáng cho bản thân mình, gia đình và xã hội. Với những lĩnh vực cụ thể như: Công nghệ ô tô, máy tính, thông tin di động (điện tử viễn thông) nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội đang “thừa thày thiếu thợ” hiện nay.

Xem thêm

Khóa học