• Địa chỉ: 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân
  • Điện thoại: 04 3559 1684
  • Email: hanoidaotao@vnn.vn
  • Website: http://dcmtvietnam.com

Giới thiệu

Viện Đào tạo Quản lý Xây dựng DCMT là một trong những viện tư vấn hàng đầu của Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động chính bao gồm tư vấn quản lý dự án, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, luận chứng kinh tế, dự án đầu tư xây dựng, báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội, tái định cư, đánh giá có sự tham gia, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu. Bên cạnh lĩnh vự tư vấn, đào tạo về quản trị cũng là một trong những thế mạnh của DCMT.

DCMT cung cấp các dịch vụ về đào tạo và tư vấn cho các doanh nghiệp, dự án ở Việt Nam. DCMT cung cấp chuyên gia tư vấn trong nước về cải cách hành chính, hài hoà hoá các thủ tục ODA, phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đánh giá tác động kinh tế xã hội, cải cách chính sách, thiết kế giao thông và thuỷ lợi, đào tạo và đánh giá, giám sát lợi ích. 

Đào tạo 

DCMT thực hiện đào tạo dài hạn trình độ Đại học, Cao Đẳng, Trung Cấp về quản trị kinh doanh. Đào tạo công nhân kỹ thuật ngành hàn, điện, xây dựng dân dụng, sửa chữa ô tô. Ngoài ra, DCMT còn thiết kế và cung cấp các khoá tập huấn ngắn hoặc dài hạn về quản trị doanh nghiệp, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; các yêu cầu mới về đầu tư và thương mại; quản lý dự án và các chương trình nâng cao năng lực khác. Các khóa đào tạo về quản lý đầu tư như: Nghiệp vụ Đấu thầu, Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình, Quản lý Tài chính Kế toán Dự án Đầu tư, Nghiệp vụ Định giá Xây dựng, Kinh doanh Bất động sản, Chỉ huy trưởng công trường xây dựng, Giám đốc Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình

 

Các khóa đào tạo cấp Chứng chỉ hành nghề: 

Đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ đấu thầu theo sự phê duyệt của Bộ KH&ĐT, cấp chứng chỉ hành nghề quốc gia theo Luật Đấu thầu và Nghị định 85/NĐ-CP;

Bộ Xây dựng cho phép DCMT đào tạo về kinh doanh bất động sản tại Quyết định số 498/QĐ-BXD ngày 3/4/2008, về việc công nhận DCMT là đơn vị được phép đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề về: i) Môi giới bất động sản; ii) Định giá bất động sản; iii) Quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản;

Đào tạo về nghiệp vụ định giá xây dựng theo quy định của Nghị định 112/NĐ-CP, cấp Chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng; và

Quyết định số 1015/QĐ-BXD ngày 15/10/2009 của Bộ XD v/v công nhận Viện Đào tạo Quản lý Xây dựng DCMT là cơ sở được đào tạo về nghiệp vụ Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình theo quy định tại Thông tư 25/2009/TT-BXD;

Quyết định số 412/QĐ-BXD ngày 02/04/2010 của Bộ XD v/v công nhận Công ty CP Tư vấn Phát triển và Đào tạo về Quản lý là cơ sở được đào tạo về nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định tại Thông tư 25/2009/TT-BXD;

Đào tạo Nghiệp vụ Chỉ huy trưởng Công trường xây dựng;

Đào tạo Giám đốc Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình;

Các khóa học cập nhật các quy định mới của chính phủ về kinh doanh, đầu tư xây dựng.

 

Các khóa học về quản trị doanh nghiệp cho các lãnh đạo, các nhà quản lý: 

Giám đốc Điều hành Chuyên nghiệp (CEO);

Giám đốc Tài chính Thực hành;

Giám đốc Marketing;

Kỹ năng lãnh đạo;

Văn hóa ứng sử trong công ty;

Kỹ năng giao tiếp và bán hàng hiệu quả;

Phân tích và thực hành đầu tư chứng khóan 

Các khoá tập huấn của DCMT được tổ chức ở 60/64 tỉnh thành của Việt Nam.  

Tư vấn  

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nước và quốc tế, DCMT có thể cung cấp các chuyên gia độc lập hoặc một tổ chuyên gia với các chuyên ngành đa dạng liên quan đến thiết kế các công trình thuỷ lợi, giao thông, cung cấp nước, các khía cạnh về môi trường và xã hội. Ngoài ra, DCMT cũng rất am hiểu các quy trình đấu thầu của các nhà tài trợ như Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Thế Giới (WB), JICA, JBIC và đã từng là đối tác chiến lược của rất nhiều các công ty tư vấn trong nước và quốc tế. DCMT cung cấp dịch vụ tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu. 

Đối tác trong nước 

DCMT đã sẵn sàng và mong muốn được liên danh với các công ty tư vấn trong nước và quốc tế để tham gia đấu thầu cho các dự án hỗ trợ kỹ thuật ở Việt Nam. 

Các dịch vụ khác 

DCMT có thể cung cấp các dịch vụ dịch thuật chất lượng cao, tổ chức hội thảo, tham quan nghiên cứu ở nước ngoài.

 

 

Xem thêm

Khóa học