• Địa chỉ: 56-58 Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình
  • Điện thoại: 04. 37342251
  • Email: info@hanoi.goethe.org
  • Website: www.goethe.de/hanoi

Giới thiệu

Viện Goethe là một tổ chức văn hóa của Cộng hòa Liên bang Đức, hoạt động trên phạm vi toàn thế giới.

Chúng tôi hỗ trợ việc phổ cập tiếng Đức ở nước ngoài và thúc đẩy sự hợp tác về giao lưu văn hóa quốc tế. Bằng việc cung cấp thông tin về đời sống văn hóa, xã hội và chính trị, chúng tôi muốn giới thiệu một bức tranh toàn cảnh về nước Đức.

Với hệ thống các Viện Goethe, các trung tâm Goethe, các tổ chức văn hóa, các phòng đọc, cũng như các trung tâm ngôn ngữ và thi cử, chúng tôi thỏa mãn những nhiệm vụ chính về đối ngoại trong văn hóa và giáo dục. Bên cạnh đó, chúng tôi còn là đối tác của các tổ chức văn hóa công hoặc tư, của các bang, các công đoàn hoặc các tổ chức kinh tế.

Nguồn lực của chúng tôi dựa trên tính đa diện trong chính sách cởi mở của Viện và của đời sống văn hóa Đức. Chúng tôi kết nối kinh nghiệm và ý tưởng của các đối tác trong và ngoài nước với các chuyên gia trong tinh thần đối thoại. Chúng tôi là người phục vụ và là đối tác với tất cả cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực liên quan tới nước Đức, tiếng Đức và văn hóa Đức. Chúng tôi hợp tác trên tinh thần tự quyết, không phụ thuộc vào chính trị.

Chúng tôi sẵn sàng đối diện với những đòi hỏi về chính trị văn hóa trong thời đại toàn cầu hóa và phát triển những giải pháp tiến bộ cho một thế giới nhân bản thông qua sự hiểu biết lẫn nhau - một thế giới mà ở đó sự đa dạng về văn hóa được khuyến khích và trân trọng như một vốn quý của nhân loại.

Viện Goethe Hà Nội được thành lập năm 1997, lúc đó là phân viện trẻ nhất ở châu Á. Mục đích quan trọng của Viện là hỗ trợ việc giao lưu văn hóa giữa Việt Nam, Đức và châu Âu. Trong mối tương quan này, Viện Goethe Hà Nội ủng hộ và tổ chức nhiều chương trình để giới thiệu văn hóa Đức đến Việt Nam, nhằm tăng cường đối thoại văn hóa giữa hai nước.

Hàng năm, Viện Goethe Hà Nội tổ chức các khóa học tiếng Đức cho người lớn. Bên cạnh đó, Viện còn có các buổi thực hành và seminar dành cho giáo viên tiếng Đức.

Trung tâm thông tin (Thư viện) cung cấp những tài liệu cập nhật về đời sống văn hóa xã hội Đức. Tất cả những ai quan tâm đến đất nước và văn hóa Đức, muốn học hoặc dạy tiếng Đức, đều có thể tra cứu hoặc mượn tài liệu của chúng tôi.

Viện Goethe TP HCM
Trung tâm ngôn ngữ Đức
Đại diện của Viện Goethe Hà Nội

Địa chỉ: 335/4 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3
Tel: 08. 326716
Fax: 08. 326765
Email: info@saigon.goethe.org
Website: www.goethe.de/vietnam

Xem thêm

Khóa học