BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT – HN

Khóa học cung cấp tới người học những tình huống của Tập đoàn thực bao gồm Công ty mẹ, Công ty con, Công ty liên kết, Công ty liên doanh và các đối tác khác thông qua những tình huống thực tế. Người học sẽ được tiếp cận với các quy định về Hợp nhất kinh doanh và Hợp nhất Báo cáo Tài chính.

Vietsourcing

 • Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Phoenix, 13-13 bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3
 • Điện thoại: (08) 3932 0248 - 09 4241 8998
 • Email: edu@vietsourcing.com
 • Website: www.vietsourcing.edu.vn

  Thông tin khóa học

  • Ngày khai giảng: Hàng tháng
  • Điện thoại: (08) 3932 0248 - 09 4241 8998
  • Học phí: 3,500,000 VND
  • Liên hệ: Ms Duyên: 0977 268 280; Email: duyentny@vietsourcing.com
  • Văn bằng/ Chứng chỉ: Chứng chỉ Hoàn thành khóa học Báo cáo tài chính hợp nhất
  • Tần suất khai giảng: Hàng tháng
  • Thời gian học: * Thứ 7: 8h30 - 11h30 * Chủ nhật: 8h30 - 11h30 và 14h - 17h
  • Thời lượng:

  Nội dung khóa học

  Tình huống 1 - Bản chất khoản đầu tư

  • Các loại hình đầu tư và bản chất của loại hình đầu tư
  • Đầu tư đơn lẻ
  • Đầu tư vào Công ty liên kết
  • Đầu tư vào Công ty con

  Tình huống 2 – Hợp nhất Báo cáo Tài chính

  Nămđầu tiên hoạt động của Tập đoàn Cuộc sống mới

  • Nhiệm vụ đầu tư
   • Một công ty mẹ, một công ty con
   • Có phát sinh lợi thế thương mại
  • Giao dịch nội bộ tập đoàn
   • Mua bán nội bộ Tập đoàn: Công ty con bán hàng cho Công ty mẹ, có hàng tồn kho cuối kì
   • Mua bán tài sản nội bộ Tập đoàn : Công ty mẹ bán tài sản đang sử dụng cho Công ty con
   • Chuyển hàng tồn kho thành tài sản cố định: Công ty con mua hàng tồn kho của Công ty mẹ và sử dụng tài sản cố định
   • Vay nội bộ Tập đoàn: Công ty con vay dài hạn Công ty mẹ
   • Số dư nội bộ Tập đoàn

  Tình huống 3 – Hợp nhất Báo cáo Tài chính

  Nămthứ hai hoạt động của Tập đoàn Cuộc sống mới

  • Nghiệp vụ đầu tư
   • Một công ty mẹ, hai công ty con
   • Có phát sinh lợi thế thương mại
  • Giao dịch nội bộ Tập đoàn
   • Mua bán nội bộ Tập đoàn
    • Công ty mẹ bán hàng cho Công ty con, có hàng tồn kho cuối kì
    • Công ty mẹ bán lô hàng tồn kho kỳ trước mua của Công ty con
   • Mua bán tài sản nội bộ Tập đoàn: Công ty con bán tài sản đang sử dụng cho Công ty mẹ
   • Công ty con chi trả cổ tức năm đầu hoạt động cho Công ty mẹ

  Tình huống 4 – Hợp nhất Báo cáo Tài chính

  Năm thứ ba hoạt động của Tập đoàn Cuộc sống mới

  • Nghiệp vụ đầu tư
   • Một công ty mẹ, hai công ty con
   • Có phát sinh lợi thế thương mại
   • Công ty mẹ bán bớt phần đầu tư tại Công ty con
  • Giao dịch nội bộ Tập đoàn
   • Chuyển hàng tồn kho thành Tài sản cố định: Công ty mẹ mua hàng tồn kho của Công ty con và sử dụng làm Tài sản cố định
   • Vay nội bộ tập đoàn: Công ty mẹ vay vốn của Công ty con
   • Chi trả cổ tức: Công ty con trả cổ tức cho Công ty mẹ

  Nhà đào tạo

  Vietsourcing

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Nguồn lực Việt (Vietsourcing) là nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nhằm giúp khách hàng nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí và thành công trong việc thay đổi môi trường kinh doanh.

  Cùng chuyên mục