• Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Phoenix, 13-13 bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3
  • Điện thoại: (08) 3932 0248 - 09 4241 8998
  • Email: edu@vietsourcing.com
  • Website: www.vietsourcing.edu.vn

Giới thiệu

Công ty TNHH Dịch vụ Doanh nghiệp Nguồn lực Việt (Vietsourcing) là đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nguồn lực Việt, nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nhằm giúp các khách hàng tổ chức và cá nhân nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí và thành công trong việc thay đổi môi trường kinh doanh.


Với phương châm “Vượt trội để thành công”, Vietsourcing hướng tới phát triển một đội ngũ nhân viên năng lực và tận tâm, kết hợp với việc ứng dụng những công nghệ tiên tiến để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.


Mục tiêu của chúng tôi đối với dịch vụ đào tạo là xây dựng nên một cơ sở đào tạo chuyên nghiệp; luôn là điểm đến đầu tiên của bất kỳ tổ chức nào khi có nhu cầu về đào tạo.
Vietsourcing được Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA), tổ chức kế toán quốc tế lớn nhất và phát triển mạnh nhất với trên 345.000 học viên và hội viên trên 170 quốc gia, công nhận là trung tâm đào tạo chính thức của Hiệp hội. Chúng tôi đã và đang tổ chức thành công các khóa đào tạo ACCA và CAT cho những học viên đến từ các công ty kiểm toán lớn, các ngân hàng nước ngoài, các công ty đa quốc gia, các dự án và các công ty lớn của Việt Nam. Bên cạnh đó, Vietsourcing cũng đang duy trì thành công việc tổ chức các khóa học ngắn hạn dành cho đối tượng học viên là giám đốc, giám đốc tài chính, kế toán trưởng, giám đốc kinh doanh, nhân viên văn phòng của các loại hình doanh nghiệp.

Lĩnh vực, tiêu chí họat động:
  Tất cả các chương trình đào tạo của Vietsourcing được phát triển theo “Thuyết tư duy người lớn”. Mỗi học phần được cấu thành từ các thông tin trọng yếu và các kỹ năng cần thiết cho mỗi một chủ đề.  Mục tiêu đào tạo trên hết của chúng tôi là đảm bảo cho  học viên được trang bị những thông tin và kỹ năng thích hợp để có thể áp dụng những kiến thức đã học vào những tình huống thực tế và có thể vượt qua kỳ thi.
Chúng tôi vận dụng nguyên lý “Học là một quá trình chứ không phải là một sự kiện” và đảm bảo các học viên phát triển những kỹ năng, củng cố và mở rộng kiến thức.


Mục tiêu của Vietsourcing là phát triển chuẩn mực kinh doanh ngang tầm quốc tế. Kỹ năng đào tạo của chúng tôi dựa trên kinh nghiệm thực tế, áp dụng hiệu quả tại nơi làm việc. Mọi khoá đào tạo của Vietsourcing đều trên cơ sở định hướng kỹ năng.


Chương trình được trình bày chủ yếu dựa theo phương pháp ứng dụng thực tế. Học viên sẽ tham gia tích cực vào phần ứng dụng các kỹ năng và thảo luận. Giáo viên hướng dẫn sẽ đưa ra các thông tin bổ trợ, và đóng vai trò là người tư vấn trong các tình huống đưa ra thảo luận trong suốt khoá học.
Mục tiêu của chương trình đào tạo là phương pháp lấy người học làm trung tâm, cụ thể giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn, học viên tham gia các hoạt động bổ trợ lẫn nhau, cách giải quyết vấn, nhiệm vụ cá nhân và thảo luận nhóm.

Xem thêm