Bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh bất động sản

Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển Kỹ năng Quản lý

 • Địa chỉ: 16/39 Lê Thanh Nghị-Quận Hai Bà Trưng
 • Điện thoại: (84 4) 36230 290-(84 4) 22427718
 • Email: cdms@fpt.vn
 • Website: http://www.cdms.vn/

  Thông tin khóa học

  • Ngày khai giảng: Liên hệ trường
  • Điện thoại: (84 4) 36230 290-(84 4) 22427718
  • Học phí: Liên hệ trường
  • Liên hệ: Trụ sở giao dịch Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển Kỹ năng Quản lý
  • Văn bằng/ Chứng chỉ:
  • Tần suất khai giảng:
  • Thời gian học:
  • Thời lượng:

  Nội dung khóa học

  Môn học: Kiến thức cơ sở
  Thờilượng: 40 tiết
  Học phí: 1.000.000
  Ghi chú: Chung cho cả 3 chứng chỉ

  Môn học: Kiến thức chuyên môn về Môi giới bất động sản
  Thờilượng: 24 tiết lý thuyết-16 tiết thực hành-2 tiết kiểm tra
  Học phí: 900.000đ
  Ghi chú: Chứng chỉ Môi giới bất động sản:
  Bao gồm phần kiến thức cơ sở và phần kiến thứcchuyên môn về môi giới bất động sản.

  Môn học: Kiến thức chuyên môn về Định giá bất động sản
  Thờilượng: 48 tiết lý thuyết-32 tiết thực-2 tiết kiểm tra
  Học phí: 1.400.000đ
  Ghi chú: Chứng chỉ Môi giới bất động sản:
  Bao gồm phần kiến thức cơ sở và phần kiến thứcchuyên môn về môi giới bất động sản.

  Môn học: Kiến thức chuyên môn về Quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản
  Thờilượng: 24 tiết lý thuyết-16 tiết thực hành-2 tiết kiểm tra
  Học phí: 800.000đ
  Ghi chú: Chứng chỉ Quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản:
  Bao gồm phần kiến thức cơ sở và phần kiến thức chuyên môn về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản

  Học viên tham gia cả 3 khóa Môi giới + Định giá +Quản lý, điều hành sàn giao dịch
  Học phí: 4.000.000đ(đã bao gồm phần kiến thức cơ sở)
  Được giảm 100.000

  Học phần Kiến thức cơ sở là chung cho cả 3 khóa. Học viên chỉ cần hoàn thành học phần Kiến thức cơ sở cho 01 khóa, các khóa khác được miễn phần này.
  Giảng viên:Khóa học có sự tham gia giảng dạy của các giảng viên là chuyên gia của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp về kinh doanh bất động sản, định giá bất động sản và một số giảng viên có uy tín của các Học viện.

  Mỗi học viên được cấp:
  - Toàn bộ các bài giảng theo chương trình khung ban hành kèm theo Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ Xây dựng
  - 01 đĩa CD hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật: Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở; toàn bộ các Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  Nhà đào tạo

  Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển Kỹ năng Quản lý

  Chức năng của CDMS:
  Nghiên cứu các vấn đề về quản lý và phát triển kỹ năng quản lý.
  Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, nghiệp vụ chuyên môn
  Tư vấn các vấn đề về quản lý, chuyển giao công nghệ quản lý.
  Tổ chức hội thảo về các vấn đề quản lý và phát triển kinh tế xã hội.
  Biên soạn, hợp tác biên soạn và phát hành sách, các ấn phẩm về quản lý.

  Cùng chuyên mục