• Địa chỉ: 16/39 Lê Thanh Nghị-Quận Hai Bà Trưng
  • Điện thoại: (84 4) 36230 290-(84 4) 22427718
  • Email: cdms@fpt.vn
  • Website: http://www.cdms.vn/

Giới thiệu

Chức năng của CDMS:
Nghiên cứu các vấn đề về quản lý và phát triển kỹ năng quản lý.
Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, nghiệp vụ chuyên môn
Tư vấn các vấn đề về quản lý, chuyển giao công nghệ quản lý.
Tổ chức hội thảo về các vấn đề quản lý và phát triển kinh tế xã hội.
Biên soạn, hợp tác biên soạn và phát hành sách, các ấn phẩm về quản lý.

Sứ mệnh của CDMS:
Góp phần tích cực vào công cuộc cải thiện môi trường quản lý của Việt Nam
Phong cách làm việc của của CDMS:
Chuyên nghiệp - Chất lượng - Hiệu quả
Nguyên tắc làm việc của CDMS:
Chu đáo – Tận tụy - Tuyệt đối tôn trọng các cam kết với đối tác.

Cơ cấu tổ chức của CDMS:
Ban Giám đốc
Các phòng nghiệp vụ: Nghiên cứu khoa học
Hợp tác quốc tế
Đào tạo
Thông tin và tư vấn
Biên tập và phát hành
Dự án


Các phòng chuyên môn: Hành chính văn phòng
Nhân sự
Tài chính kế toán
Phát triển thị trường
Thư viện

Đặc điểm của đội ngũ cán bộ: Hiểu biết sâu sắc về chuyên môn và trải nghiệm thực tiễn trong nhiều năm nghiên cứu, thiết kế chương trình và tổ chức đào tạo các chuyên đề về quản lý và phát triển kỹ năng quản lý.
Thường xuyên cập nhật kiến thức về khoa học quản lý hiện đại và hệ thống thông tin pháp luật trong nước và quốc tế.
Tận tụy chu đáo trong phục vụ khách hàng
Trung tâm tập trung được một đội ngũ đông đảo cộng tác viên. Trên 400 (bốn trăm) cộng tác viên của Trung tâm là chuyên gia tư vấn và giảng viên kiêm nhiệm tới từ các cơ quan quản lý nhà nước (các Bộ, Vụ), các viện nghiên cứu, các trường đại học trong và ngoài nước, các công ty tư vấn về quản lý của Việt Nam và nước ngoài.

Xem thêm

Khóa học