Đào tạo ngân hàng và đầu tư tài chính

Trung tâm đào tạo và tư vấn kinh tế - khoa kinh tế quản trị kinh doanh - Đại học Cần Thơ

 • Địa chỉ: Khoa Kinh tế-Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Cần Thơ Đường 30 tháng 4, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
 • Điện thoại: (0710) 3839 168
 • Email:
 • Website:

  Thông tin khóa học

  • Ngày khai giảng: Liên hệ trường
  • Điện thoại: (0710) 3839 168
  • Học phí: Liên hệ trường
  • Liên hệ: Liên hệ trường
  • Văn bằng/ Chứng chỉ:
  • Tần suất khai giảng:
  • Thời gian học:
  • Thời lượng:

  Nội dung khóa học

  Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Cần Thơ chiêu sinh thường xuyên khóa đào tạo Nghiệp vụ ngân hàng và đầu tư tài chính với nội dung cụ thể như sau:

  1. Đối tượng học viên:
  Tất cả những cá nhân đang làm việc ở các ngân hàng thương mại và những cá nhân có nguyện vọng sẽ làm việc trong lĩnh vực ngân hàng.

  2. Mục tiêu của khoá học:
  Mục tiêu chung của khoá học này là cung cấp những kiến thức về nghiệp vụ ngân hàng, đầu tư tài chính và những kinh nghiệm thực tiễn nhằm giúp cho học viên có những kiến thức căn bản về những nghiệp vụ của ngân hàng và có khả năng tham gia đầu tư vào thị trường tài chính một cách hiệu quả nhất.

  3. Nội dung chương trình đào tạo:
  Chuyên đề 1: Tiền tệ ngân hàng
  Chuyên đề 2: Nghiệp vụ ngân hàng
  Chuyên đề 3: Quản trị ngân hàng
  Chuyên đề 4: Thanh toán quốc tế
  Chuyên đề 5: Thị trường chứng khoán
  Chuyên đề 6: Phân tích báo cáo tài chính
  Chuyên đề 7: Định giá chứng khoán
  Chuyên đề 8: Quản lý danh mục đầu tư
  Chuyên đề 9: Phân tích tài chính dự án đầu tư

  4. Thời gian học: 2,5 tháng
  Lớp tối (học vào các buổi tối trong tuần): khai giảng vào ngày 25 tháng 08 năm 2008

  5. Địa điểm học: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Khu I, Đường 30/4, TP. Cần Thơ.

  6. Học phí: 1.500.000đ/khóa (bao gồm cả tài liệu)

  7. Thời gian và địa điểm đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/08/2008 tại Văn phòng Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Khu I, Đại học Cần Thơ, đường 30/4, Thành phố Cần Thơ, hoặc muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ điện thoại số: 071.840254, 071.838831.

  Nhà đào tạo

  Trung tâm đào tạo và tư vấn kinh tế - khoa kinh tế quản trị kinh doanh - Đại học Cần Thơ

  Trung tâm Tư vấn là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc khoa Kinh tế-QTKD có chức năng đào tạo ngắn hạn, thực hiện các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao khoa học, và tư vấn kinh tế cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

  Cùng chuyên mục