Cuộc đua không cân sức

Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh dường như đang bộc lộ những bất cập và cần phải xem xét lại. Dù ưu tiên thế nào cũng phải đảm bảo chất lượng giáo dục.   

Marketing: Ngành học nhiều triển vọng

Nếu bạn có khả năng phân tích, tổng hợp, kỹ năng giao tiếp tốt... thì bạn đã có một phần chìa khóa thành công trong ngành Marketing