Sáp nhập Trường CĐ Tài chính – Hải quan vào ĐH Tài chính – Marketing

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định sáp nhập Trường CĐ Tài chính – Hải quan vào Trường ĐH Tài chính – Marketing trực thuộc Bộ Tài chính.

Thủ tướng giao Bộ GD-ĐT và Bộ Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện việc sáp nhập Trường CĐ Tài chính – Hải quan vào Trường ĐH Tài chính – Marketing theo thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành.

Trước đó, UBND TP.HCM cũng có công văn gửi Bộ Tài chính về chủ trương hợp nhất hai trường đại học và cao đẳng trực thuộc Bộ thành Trường ĐH Tài chính – Marketing.

Trường CĐ Tài chính – Hải quan sẽ sáp nhập vào Trường ĐH Tài chính – Marketing

UBND thành phố ủng hộ chủ trương này nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đa dạng hóa hình thức đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế trong giai đoạn hội nhập quốc tế cũng như tăng cường việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị về tổ chức bộ máy, tài chính, đầu tư, đào tạo.

Trường ĐH Tài chính Marketing có tiền thân là Trường Cán bộ Vật giá Trung ương tại miền Nam, được thành lập theo Quyết định số 210/VGNN-TCĐT ngày 1/9/1976 của Ủy ban Vật giá Nhà nước. Trường đã trải qua các lần đổi tên như Trường Trung học vật giá 2, Trường trung học chuyên nghiệp Marketing, Trường CĐ Bán công Marketing, Trường ĐH Bán công Marketing.

Năm 2015, Trường Đại học Tài chính – Marketing được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn giai đoạn 2015 – 2017. Trường hướng tới quy mô năm 2020 có 650 giảng viên – viên chức, trong đó giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sỹ chiếm khoảng 15%; Quy mô đào tạo mức 17.000 sinh viên, học viên.

Trường CĐ Tài chính – Hải Quan được thành lập theo quyết định số 6641/QĐ-BGD-ĐT ngày 22/11/2005 trên cơ sở tổ chức lại Trường CĐ Tài chính kế toán IV, Trường CĐ Hải quan và Phân viện TP.HCM thuộc Học viện Tài chính.

Tính đến năm 2016, tổng số giảng viên, cán bộ, nhân viên của Trường CĐ Tài chính – Hải Quan là 250 người, trong đó trình độ tiến sỹ và thạc sỹ chiếm 75%.

Theo: (Giáo dục/ Tuyển sinhVNN)

Cùng chuyên mục