• Địa chỉ: 41A Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà nội
  • Điện thoại: 04. 6 2750070
  • Email: daotao@amica.vn
  • Website: www.amica.vn

Giới thiệu

AMICA cung cấp các giải pháp phát triển doanh nghiệp, đặc biệt tập trung hỗ trợ cho các doanh nghiệp đang trong giai đoạn hình thành và phát triển qui mô kinh doanh.

AMICA là một tổ chức hoạt động theo mô hình tập đoàn gồm các mảng hoạt động chuyên sâu phối hợp nhằm cung cấp cho doanh nghiệp Giải pháp Phát triển toàn diện bao gồm:

• Tư vấn chiến lược
• Xây dựng thương hiệu
• Đào tạo quản lý
• Cung cấp nhân sự
• Phát triển thương mại điện tử và
• Đại diện thương mại cho các công ty và tổ chức

Xem thêm

Khóa học