Điểm chuẩn tăng, vẫn xét bổ sung

Ghi nhận tại một số trường, dù điểm chuẩn dự kiến tăng so với năm ngoái nhưng vẫn phải xét tuyển thêm đợt bổ sung.