Đề xuất lùi thời hạn thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới

Nhiều ý kiến cho rằng, chất lượng giáo dục mới là quan trọng chứ không phải tiến độ, do đó, nên lui thời hạn áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới nếu như các điều kiện chưa sẵn sàng.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, việc áp dụng Chương trình Giáo dục phổ thông mới sẽ bắt đầu từ năm học 2018-2019. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề xuất lui thời gian triển khai chương trình và Bộ GD-ĐT nên mạnh dạn đề xuất lên Chính phủ, Quốc hội nếu xét thấy các điều kiện để thực hiện chương trình chưa đảm bảo.

Đồ họa: Lê Văn (Giáo dục /VNN)

Bài liên quan

Cùng chuyên mục