Điểm chuẩn đại học Công nghiệp TpHCM 2013

ĐIỂM CHUẨN DỰ KIẾN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP NĂM 2013:

STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D480101 Khoa học máy tính A,A1 14 Dự kiến
2 D540204 CN may A,A1 15 Dự kiến
3 D510206 CN Kỹ thuật nhiệt A,A1 14 Dự kiến
4 D510201 CN Kỹ thuật cơ khí A,A1 15 Dự kiến
5 D510203 CN Kỹ thuật cơ điện tử A,A1 15 Dự kiến
6 D510205 CN Kỹ thuật Ô tô A,A1 16 Dự kiến
7 D510301 CN Kỹ thuật điện, điện tử A,A1 16 Dự kiến
8 D510302 CN Kỹ thuật điện tử, truyền thông A,A1 15 Dự kiến
9 D340122 Thương mại điện tử A,A1,D 14 Dự kiến
10 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D 15.5 Dự kiến
11 D340301 Kế toán A,A1,D 14.5 Dự kiến
12 D340201 Tài chính- Ngân Hàng A,A1,D 14.5 Dự kiến
13 D540101 Công nghệ thực phẩm A,B 18 Dự kiến
14 D510406 CN Kỹ thuật môi trường A,B 17 Dự kiến
15 D510401 CN Kỹ thuật Hóa học A,B 17.5 Dự kiến
16 D220201 Ngôn ngữ Anh D 16.5 Dự kiến

Nguồn hieuhoc_hieuhoc tổng hợp

Cùng chuyên mục