Trường Đại Học Quốc Tế Sài Gòn


Trường Đại Học Quốc Tế Sài Gòn
Địa chỉ:
Lewis Campus: 8C Tống Hữu Định, P.Thảo Điền, Q.2.
Fleming Campus: 16 Tống Hữu Định, P.Thảo Điền, Q.2., Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 54093929 - (84-8) 54093930
Website: http://www.siu.edu.vn
 

Thông tin nhà đào tạo

·        I. NGÀNH ĐÀO TẠO:

o   1. KÝ HIỆU TRƯỜNG: TTQ

o   2. NGÀNH TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO:

o   Bậc đại học:

§  1. - Ngành Khoa học máy tính:

·        Mã ký hiệu: D480101

·        Tuyển sinh khối: A, A1, D1

§  2. - Ngành Quản trị kinh doanh gồm các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Thương mại quốc tế, Quản trị du lịch, Kinh tế đối ngoại và Marketing:

·        Mã ký hiệu: D340101

·        Tuyển sinh khối: A, A1, D1

§  3. - Ngành Ngôn ngữ Anh:

·        Mã ký hiệu: D220201

·        Tuyển sinh khối: D1

o   Bậc cao đẳng:

§  1. - Ngành Quản trị kinh doanh gồm các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế đối ngoại và Marketing:

·        Mã ký hiệu: C340101

·        Tuyển sinh khối: A, A1, D1

§  2. - Ngành Tiếng Anh:

·        Mã ký hiệu: C220201

·        Tuyển sinh khối: D1

·        II. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH:

o   Phương án tuyển sinh theo mô hình các trường đại học quốc tế trên thế giới và tại Việt Nam của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đã được Bộ giáo dục & Đào tạo xác nhận ngày 13/03//2014.

o   1. Để theo học chương trình cử nhân của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, sinh viên phải đáp ứng các điều kiện sau:

o   - Đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt:

§  Không yêu cầu trình độ tiếng Anh đầu vào.

§  Đạt 1 trong 2 tiêu chí xét tuyển sau đây:

·        a. Xét tuyển điểm sàn:

·        Đạt từ điểm sàn đại học trở lên trong kỳ thi tuyển sinh đại học 3 chung của Bộ GD&ĐT.

·        b. Hoặc xét tuyển học bạ lớp 12:

·        Điểm trung bình cả năm lớp 12 từ 6,5 trở lên.

·        Các môn thuộc khối xét tuyển đạt trung bình cả năm lớp 12 từng môn từ 6,5 trở lên.

·        Xếp loại hạnh kiểm từ loại Khá trở lên.

o   - Đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh:

§  Đạt một trong hai tiêu chí xét tuyển sau đây:

·        a. Xét tuyển điểm sàn:

·        Đạt từ điểm sàn đại học trở lên trong kỳ thi tuyển sinh đại học 3 chung của Bộ GD&ĐT.

·        b. Hoặc xét tuyển học bạ lớp 12:

·        Điểm trung bình cả năm lớp 12 từ 6,5 trở lên.

·        Các môn thuộc khối xét tuyển đạt trung bình cả năm lớp 12 từng môn từ 6,5 trở lên.

·        Xếp loại hạnh kiểm từ loại Khá trở lên.

§  Có chứng chỉ TOEFL 450 - 500 PBT (45 - 61 iBT) hoặc IELTS 5.0 - 5.5 (không quá 2 năm) hoặc đậu kỳ kiểm tra tiếng Anh của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (nếu chưa có chứng chỉ tiếng Anh nêu trên).

§  Trường hợp thí sinh có điểm TOEFL 450 - 499 PBT (45 - 60 iBT) sẽ vừa học chương trình đại học vừa học chương trình tiếng Anh học thuật trong thời gian không quá 12 tháng để đạt TOEFL 500 theo yêu cầu của bậc đại học. Học phí không bao gồm chương trình tiếng Anh học thuật.

o   2. Để theo học chương trình cao đẳng của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, sinh viên phải đáp ứng các điều kiện sau:

o   - Đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt:

§  Không yêu cầu trình độ tiếng Anh đầu vào.

§  Đạt một trong hai tiêu chí xét tuyển sau đây:

·        a. Xét tuyển điểm sàn:

·        Đạt từ điểm sàn cao đẳng trở lên trong kỳ thi tuyển sinh đại học/cao đẳng 3 chung của Bộ GD&ĐT.

·        b. Hoặc xét tuyển học bạ lớp 12:

·        Điểm trung bình cả năm lớp 12 từ 6,0 trở lên.

·        Các môn thuộc khối xét tuyển đạt trung bình cả năm lớp 12 từng môn từ 6,0 trở lên.

·        Xếp loại hạnh kiểm từ loại Khá trở lên.

o   - Đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh:

§  Đạt một trong hai tiêu chí xét tuyển sau đây:

·        a. Xét tuyển điểm sàn:

·        Đạt từ điểm sàn cao đẳng trở lên trong kỳ thi tuyển sinh đại học/cao đẳng 3 chung của Bộ GD&ĐT.

·        b. Hoặc xét tuyển học bạ lớp 12:

·        Điểm trung bình cả năm lớp 12 từ 6,0 trở lên.

·        Các môn thuộc khối xét tuyển đạt trung bình cả năm lớp 12 từng môn từ 6,0 trở lên.

·        Xếp loại hạnh kiểm từ loại Khá trở lên.

§  Có chứng chỉ TOEFL 400 - 450 PBT (32 - 45 iBT) hoặc IELTS 4.5 - 5.0 (không quá 2 năm) hoặc đậu kỳ kiểm tra tiếng Anh của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (nếu chưa có chứng chỉ tiếng Anh nêu trên).

§  Trường hợp thí sinh có điểm TOEFL 400 - 449 PBT (32 - 44 iBT) sẽ vừa học chương trình cao đẳng vừa học chương trình tiếng Anh học thuật trong thời gian không quá 12 tháng để đạt TOEFL 450 theo yêu cầu của bậc cao đẳng. Học phí không bao gồm chương trình tiếng Anh học thuật.

o   3. Đối với chương trình liên thông cao đẳng lên đại học:

o   - Tốt nghiệp cao đẳng sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ đại học sẽ tham dự kỳ thi tuyển sinh do SIU tổ chức.

o   - Tốt nghiệp cao đẳng chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ đại học phải dự thi theo khối thi của ngành đăng ký học liên thông trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hàng năm.

o   4. Chương trình tiếng Anh học thuật của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn:

o   Dành cho đối tượng có nguyện vọng theo học tiếng Anh để đủ điều kiện vào học bậc đại học, bậc cao đẳng (chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh); sinh viên chưa đạt trình độ tiếng Anh theo yêu cầu của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn hoặc nâng cao trình độ tiếng Anh để du học hoặc thăng tiến.

o   Cấp độ theo học của học viên dựa theo kết quả kiểm tra trình độ trước khi nhập học.

·        III. HƯỚNG DẪN DỰ TUYỂN:

o   Đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt và chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh:

o   Thí sinh thuộc đối tượng tuyển sinh nêu trên (không giới hạn năm tốt nghiệp THPT) đạt điều kiện xét tuyển gửi đến SIU phiếu điểm kỳ thi 3 chung (đối với thí sinh đạt điểm sàn); bản sao có công chứng học bạ THPT, bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh xét tuyển học bạ lớp 12) và các giấy tờ liên quan theo yêu cầu của SIU bằng đường bưu điện hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Tuyển sinh để được hướng dẫn đăng ký xét tuyển.

o   - Photo chứng chỉ tiếng Anh TOEFL hoặc IELTS (nếu có) (đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh)

o   - Nộp lệ phí 525.000 đồng (đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) hoặc 100.000 đồng (đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt) vào tài khoản của Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh An Phú -Tp.Hồ Chí Minh (Agribank), số 1606211302017W03, Ngân hàng Á Châu (ACB), số 31419269 hoặc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), số 007.100.4098128 gần nhất hoặc nộp trực tiếp bằng tiền mặt tại Phòng Tài vụ của Trường.

o   Photo Phiếu chuyển tiền phí xét tuyển gửi kèm với các giấy tờ trên bằng đường bưu điện hoặc đến nộp trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn trước thời hạn quy định.

o   - Nộp lệ phí 525.000 đồng vào tài khoản của Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh An Phú, Tp.Hồ Chí Minh (Agribank), số 1606211302017W03, Ngân hàng Á Châu (ACB), số 31419269 hoặc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), số 007.100.4098128 gần nhất hoặc nộp trực tiếp bằng tiền mặt tại Phòng Tài vụ của Trường.

o   Photo Phiếu chuyển tiền phí xét tuyển gửi kèm với các giấy tờ trên bằng đường bưu điện hoặc đến nộp trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn trước thời hạn quy định.

o   Đơn dự tuyển có thể tải tại www.siu.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh của SIU.

·Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn xét tuyển:

·        1. Đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh:

o   - Trường hợp đạt yêu cầu điều kiện tuyển sinh và có chứng chỉ TOEFL hoặc IELTS theo quy định, nhà trường sẽ gửi giấy báo trúng tuyển đến thí sinh để làm thủ tục nhập học.

o   - Trường hợp đạt điều kiện tuyển sinh nhưng không có chứng chỉ TOEFL hoặc IELTS theo quy định, nhà trường sẽ cấp giấy báo thi trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh hoặc gửi bằng đường bưu điện để thí sinh đến dự kỳ kiểm tra tiếng Anh đầu vào do SIU tổ chức.

·        2. Đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt:

o   Nhà trường sẽ gửi giấy báo trúng tuyển đến thí sinh đã đạt yêu cầu tuyển sinh đến làm thủ tục nhập học.

o   Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn sẽ gửi thông báo trúng tuyển bằng đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh đến thí sinh đạt tất cả yêu cầu tuyển sinh của trường để làm thủ tục nhập học. Sau khi trúng tuyển, sinh viên phải điền đầy đủ thông tin và nộp đầy đủ hồ sơ theo danh mục và nộp hồ sơ tuyển sinh bằng đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, số 8C Tống Hữu Định, P.Thảo Điền, Q.2, TP Hồ Chí Minh.
Trường sẽ không xét tuyển cho đến khi thí sinh hoàn tất đầy đủ hồ sơ. Thí sinh có thể liên hệ Phòng Tuyển sinh để có thông tin về tuyển sinh, đăng ký nhập học, visa, chương trình đào tạo, học phí… qua email tại địa chỉ 
admission@siu.edu.vn hoặc điện thoại số 84-8 54093929/ 54093930 hoặc số Fax 84-8 54093928.

 

IV. CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG NĂM HỌC 2014 - 2015

·        1. Đối với học sinh Trường Quốc tế Á Châu

o   Học bổng toàn phần 4 năm đại học trị giá khoảng 168,8 triệu - 481,2 triệu/suất cho thủ khoa của Trường Quốc tế Á Châu kỳ thi tốt nghiệp THPT.

o   Học bổng toàn phần năm 1 trị giá khoảng 42,2 triệu - 120,3 triệu/suất cho á khoa của Trường Quốc tế Á Châu kỳ thi tốt nghiệp THPT.

o   Học bổng 50% học phí năm 1 trị giá khoảng 21,1 triệu - 60,15 triệu/suất cho tam khoa của Trường Quốc tế Á Châu kỳ thi tốt nghiệp THPT.

o   Học bổng 20% học phí năm 1 trị giá khoảng 8,44 triệu - 24,06 triệu/suất cho tất cả học sinh khác của Trường Quốc tế Á Châunhập học tại SIU.

·        2. Đối với học sinh các trường trung học trên cả nước

o   10 suất học bổng toàn phần 4 năm đại học trị giá khoảng 168,8 triệu - 481,2 triệu/suất cho thủ khoa cấp tỉnh/thành phố kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014.

o   10 suất học bổng 50% học phí 4 năm đại học trị giá khoảng 84,4 triệu - 240,6 triệu/suất cho á khoa cấp tỉnh/thành phố kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014.

o   20 suất học bổng toàn phần năm 1 trị giá khoảng 42,2 triệu - 120,3 triệu/suất cho thủ khoa cấp trường kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014.

o   Học bổng 20% học phí ĐH năm 1 cho các đối tượng sau:

·        Có TOEFL 80 iBT hoặc IELTS 6.0 trở lên.

·        Hoặc có điểm thi ĐH từ 26 trở lên (sau khi cộng ưu tiên khu vực).

·        Hoặc đối tượng tuyển thẳng ĐH.

·        Hoặc có thành tích xuất sắc trong nghệ thuật, thể thao, công tác xã hội, khoa học kỹ thuật được công nhận cấp quốc gia.

o   Học bổng 10% học phí năm 1 cho tất cả SV hoàn tất hồ sơ xét tuyển đến ngày 15/09/2014 (tính theo con dấu bưu điện).

o   Học bổng 5% học phí năm 1 cho tất cả SV hoàn tất hồ sơ xét tuyển đến ngày 15/12/2014 (tính theo con dấu bưu điện).

o   (*) Cụ thể về Quy định xét cấp học bổng xem tại www.siu.edu.vn

·        3. Đối với sinh viên SIU

o   Học bổng 15% học phí ĐH và CĐ năm 2, 3 & 4 cho tất cả SV đạt trung bình chung năm học trước từ 9,5 trở lên và không có bất cứ môn nào thi lại.

o   Học bổng 10% học phí ĐH và CĐ năm 2, 3 & 4 cho tất cả SV đạt trung bình chung năm học trước từ 9,0 trở lên và không có bất cứ môn nào thi lại.

o   Học bổng 100% học phí ĐH và CĐ năm 2, 3 & 4 cho SV đặc biệt xuất sắc trong năm học trước.
SV theo học ĐH hoặc CĐ của trường được cấp học bổng 15% học phí cho các lớp chương trình TOEIC & TOEFL năm học 2014-2015.

·        Chính sách xét học bổng các năm sau sẽ được công bố cụ thể từng năm.

·        Trong 5 năm qua, chương trình học bổng của SIU với tổng trị giá đã thực hiện gần 46 tỷ đồng dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc ở bậc THPT, sinh viên các nguyện vọng 1, 2, 3 và đặc biệt là hỗ trợ học phí chương trình kỹ năng tiếng Anh và tin học cho toàn thể sinh viên các khóa của Trường.
Chương trình học bổng đa dạng, hấp dẫn của năm học 2013-2014 sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho học sinh - sinh viên cơ hội học tập trong môi trường tiêu chuẩn quốc tế, cơ sở vật chất hiện đại, phương pháp dạy và học tiên tiến.

 

 

Kết bạn với HieuHoc.com hoặc bấm THÍCH
để thường xuyên nhận tin mới nhất về:
  • - Ưu đãi học phí, học bổng
  • - Video/clip miễn phí tự luyện Kỹ Năng Mềm, Tiếng Anh
  • - Hướng Nghiệp, Cẩm Nang Học Tập, Thông tin Tuyển sinh...

Tìm khóa học

Từ khoá
Ngành học
Bằng cấp
Địa điểm
Danh sách khóa học đã xem