Câu đố logic khó nhất mọi thời đại

Bạn có bao giờ nghĩ mình có khả năng đọc được “sự thật” đằng sau một câu hỏi, một câu trả lời ? Nếu chưa chắn chắn thì hãy thử trò chơi sau nhé..

Có 3 vị thần : thần Sự Thật (viết tắt là T), thần Dối trá ( viết tắc là D), thần Ba phải ( B).

T luôn nói thật , D luôn nói dối, B thì lúc thật lúc dối.

Ba vị thần đứng trước mặt bạn nhưng bạn không biết ai là ai. Nhiệm vụ của bạn là xác định 3 vị thần bằng cách hỏi họ 3 câu hỏi Đúng/Sai.

Các vị thần sẽ trả lời bạn cũng bằng cách Đúng hoặc Sai nhưng với ngôn ngữ của họ là “Ba” hay “Ca” , và bạn cũng không biết tiếng của họ nghĩa là không biết “Ba” và “Ca” là đúng hay sai

Lưu ý:
– Bạn có thể hỏi mỗi thần một câu hoặc cả 2 (hay 3) câu cùng một thần.
– Ba vị thần rất thông minh và logic.

Gợi ý: bạn có thể yêu cầu họ làm những gì bạn muốn trừ việc hỏi thêm các câu hỏi khác.

Xem đáp án

Bước 1: Đầu tiên yêu cầu 3 thần đứng thành 1 hàng. Hỏi vị thần đứng ở giữa :

“Chỉ có duy nhất 1 trong hai mệnh đề sau đây đúng phải không : “Ba” nghĩa là Đúng (1) và thần đứng bên phải ông thường xuyên nói thật hơn thần đứng bên trái ông phải không (2)?”

Giả sử vị thần đứng giữa không phải là thần B (Ba phải). Vì vậy:

– “Ba” được coi là “thần B ở bên trái” trong khi đó “Ca” được coi là “thần B ở bên phải”.

Giải thích rõ hơn :

A, B, C Ba = Đúng Ba = Sai

—————————-

D, T, B Ba Ba

B, T, D Ca Ca

T, D, B Ba Ba

B, D, T Ca Ca

Nếu câu trả lời là Ba , chọn thần bên phải ông ấy, nếu là Ca thì chọn thần bên trái ông ấy. Ta đã giả sử vị thần ở giữa không phải là thần B (đã giả sử) cho nên vị thần ta chọn cũng không phải là thần B. Mặc khác chúng ta cũng có, nếu vị thần ở giữa là thần B thì vị thần ta chọn dĩ nhiên cũng không phải là thần B.

Tóm lại, câu hỏi 1 giúp ta chọn được 1 vị thần không phải là thần B.

Bước 2: Yêu cầu vị thần ta đã chọn vào đứng giữa hai thần kia.

Sau đó hỏi ông ta câu hỏi giống câu hỏi 1. Và ta tìm được thần B .

Xong câu hỏi 2.

Bước 3: Hỏi vị thần ở giữa câu 3 : “Ba nghĩa là “Đúng” phải không?”

Nếu ông ta là thần D , ông ta luôn trả lời là “Ca” bất kể “Ca” là “Đúng” hay “Sai” vì ông ta luôn nói ngược với sự thật (thử đi)

Nếu ông ta là thần T, ông ta luôn trả lời là “Ba”, bất kể “Ba” là Đúng hay Sai (tương tự).

Vì vậy, dựa vào câu trả lời của ông ta ta xác định được ông ấy là thần T hay thần D.

Ta đã biết được ai là thần B và giờ là 1 thần nữa ,và dĩ nhiên là suy ra được thần còn lại.

Cùng chuyên mục