Các thông tin về Học bổng du học Úc

Rất nhiều chương trình Học bổng du học Úc đang chờ các bạn. Dưới đây là thông tin chi tiết về các chương trình này. Chúc các bạn tìm được cho mình những thong tin bổ ích nhất.

Các chương trình sau Đại học:

TÊN TRƯỜNG (TIỂU BANG)

LOẠI HỌC BỔNG

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG

SỐ LƯỢNG

KHÓA HỌC

ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN

The University of Queensland

(QLD)

Miễn hoặc giảm học phícho các chương trình học Thạc sĩ ngành: Master of International Economics & Finance; Master of Business Economics; Master of Health Economics

100% học phí

Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ

T2/2009

Nộp hồ sơ trước

10/10/2008

Sinh viên Tốt nghiệp Đại học có thành tích học tập khá giỏi (≥7.8). IELTS ≥ 6.5 (không có môn nào dưới 6). TOEFL ≥ 570 (TWE ≥ 5.0)

The University of Queensland

(QLD)

Giảm học phí cho các chương trình học Thạc sĩ ngành Biotechnolgoy, Molecular Biology, Science (Conservation Biology), Etomology

50% học phí

1/học kỳ dành cho học sinh Việt Nam

T2/2009

Nộp hồ sơ trước

14/11/2008

Sinh viên Tốt nghiệp Đại học có thành tích học tập khá giỏi (≥7.5). IELTS ≥ 6.5 (không có môn nào dưới 6).

The University of Queensland

(QLD)

Giảm học phí cho các chương trình học Thạc sĩ ngành Development Practice, Environmental Management, Geographic Information Systems, Project Management, Property Studies, Urban & Regional Planning

50% học phí

Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ

T2/2009

Nộp hồ sơ trước

31/10/2008

Sinh viên Tốt nghiệp Đại học có thành tích học tập khá giỏi (≥7.0). IELTS ≥ 6.5 (không có môn nào dưới 6).

The University of Queensland

(QLD)

Miễn hoặc giảm học phícho các chương trình học Thạc sĩ ngành trong Faculty of Social & Behavioural Sciences

50% – 100% học phí

Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ

T2/2009

Nộp hồ sơ trước

07/11/2008

Sinh viên Tốt nghiệp Đại học có thành tích học tập khá giỏi (≥7.5). IELTS ≥ 6.5 (không có môn nào dưới 6).

The University of Queensland

(QLD)

Miễn học phí cho các chương trình học Thạc sĩ ngành Agricultural Studies, Animal Studies, Environmental Management, Food Studies, Natural Resource Economics, Plant Protection, Rural Systems Management

100% học phí

Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ

T2/2009

Sinh viên Tốt nghiệp Đại học có thành tích học tập khá giỏi (≥7.5). IELTS ≥ 6.5 (không có môn nào dưới 6).

The University of Queensland

(QLD)

Miễn hoặc giảm học phícho các chương trình học Thạc sĩ ngành TESOL, Applied Linguistics, Museum Studies, Music, Media Studies, Gender Related Studies

50% – 100% học phí

Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ

T2-7/2009

Nộp hồ sơ trước

31/10/2008

Sinh viên Tốt nghiệp Đại học có thành tích học tập khá giỏi (≥7.5). IELTS ≥ 6.5 (không có môn nào dưới 6)

Central Queensland University

(QLD)

MBA: Management, Financial Management, Human Resources Management, Information Systems, International Business, Management Accounting, Marketing

33% học phí

(> $8000)

Không giới hạn số lượng

2008

Sinh viên tốt nghiệp loại khá giỏi. IELTS > 6.0 (không có môn nào dưới 5.5). Kinh nghiệm làm việc

Học bổng dành cho sinh viên mới nhập học với thành tích học tập xuất sắc trong tất cả các ngành (trừ MBA)

20% học phí

2008

Sinh viên học lực khá giỏi. IELTS > 6.0

Macquarie University

(NSW)

Miễn hoặc giảm học phí
Chuơng trình Thạc sỹ dành cho Sinh viên Quốc tế

100% học phí

50% học phí

20

T2/2009

Nộp hồ sơ trước 1/10/2008

Sinh viên Tốt nghiệp Đại học có thành tích học tập khá giỏi (>7.5). IELTS ≥ 6.5 (không có môn nào dưới 6)

Charles Sturt University

(NSW)

Giảm học phí chương trình Thạc sỹ tất cả các ngành học dành cho Sinh viên Quốc tế

20% học phí cho 1 năm đầu tiên

Không giới hạn số lượng


T2/2009

Học sinh có thành tích học tập khá giỏi (≥6.5). IELTS ≥ 6.0 (không có môn nào< 6) hoặc làm bài ktra tiếng Anh

University of Wollongong

(NSW)

Giảm học phí

Chương trình đào tạo Tiến sỹ các ngành khoa học, kỹ thuật và Toán

US$15,000/ năm học phí

AUD$200/ tháng sinh hoạt phí

Sinh viên của dự án 322 và các dự án đào tạo tiến sỹ do chính phủ Việt Nam tài trợ

University of Melbourne

(VIC)

Graduate Merit Awards

Chương trình Thạc sĩ nhóm ngành Kinh tế – Thương mại

100% học phí

8

T2/2009

Sinh viên Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao học có thành tích học tập xuất sắc tại những trường Đại học được công nhận. IELTS ≥ 6.5 (không có môn nào dưới 6)

International Postgraduate Coursework Awards

Chương trình Thạc sĩ nhóm ngành Kinh tế – Thương mại

25% học phí

2

RMIT University

(VIC)

Giảm học phí cho các chương trình học Thạc sĩ ngành Master of Applied Science

AUD 3000

Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ

T2/2009

Sinh viên tốt nghiệp ĐH có thành tích học tập xuất sắc (Top 5%).

IELTS ≥ 6.5 (không có môn nào dưới 6)

Giảm học phí chuơng trình Thạc sỹ ngành Master of Biotechnology

AUD 5000

2

T2/2009

Sinh viên tốt nghiệp ĐH có thành tích học tập xuất sắc (Top 5%).

IELTS ≥ 6.5 (không có môn nào dưới 6)

Các chương trình Đại học:

TÊN TRƯỜNG (TIỂU BANG)

LOẠI HỌC BỔNG

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG

SỐ LƯỢNG

KHÓA HỌC

ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN

The University of Queensland

(QLD)

Miễn hoặc giảm học phí cho các chương trình học: Bachelor of Economics

50% học phí

Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ

T2/2009

Nộp hồ sơ trước

10/10/2008

Tốt nghiệp PTTH loại giỏi, có thành tích học tập khá giỏi trong năm 1 Đại học (≥7.5).

IELTS ≥ 6.5 (không có môn nào dưới 6)

The University of Queensland

(QLD)

Miễn hoặc giảm học phí cho các chương trình học: TESOL, Ngôn ngữ học Ứng dụng, Bảo tàng học và Âm nhạc

50% – 100% học phí

Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ

T2-7/2009

Nộp hồ sơ trước

31/10/2008

Tốt nghiệp PTTH loại giỏi, có thành tích học tập khá giỏi trong năm 1 Đại học (≥7.5).

IELTS ≥ 6.5 (không có môn nào dưới 6)

University of Southern Queensland

(QLD)

Giảm học phí cho chương trình Cử nhân Kỹ thuật Công nghệ

25% học phí

5

T7/2008

Nộp hồ sơ trước

27/6/2008

Tốt nghiệp PTTH loại giỏi hoặc sinh viên năm 1, 2 có thành tích học tập giỏi (≥ 8.0)

IELTS ≥ 6.0

Central Queensland University

(QLD)

Giảm học phí chương trình Cử nhân tất cả các ngành học

20% học phí

Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ

2008

Học sinh khá giỏi,IELTS > 6.0 (không có môn nào < 5.0)

Macquarie University

(NSW)

Miễn hoặc giảm học phí chương trình Cử nhân tất cả các ngành học

100% học phí

50% học phí

20

T2/2009

Nộp hồ sơ trước 01/10/2008

Học sinh có thành tích học tập xuất sắc (≥9.0). IELTS ≥ 6.0 (không có môn nào <6)

Charles Sturt University

(NSW)

Giảm học phí chương trình Cử nhân tất cả các ngành học

20% học phí cho 1 năm đầu tiên

Không giới hạn số lượng

T7/2008
Nộp hồ sơ trước 1/6/2008

Học sinh có thành tích học tập khá giỏi (≥6.5). IELTS ≥ 6.0 (không có môn nào dưới 6)

University of Melbourne

(VIC)

Giảm học phí chương trình Cử nhân tất cả các ngành học

25% học phí

Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ

T2/2009

Điều kiện tuyển sinh tùy thuộc vào ngành học

IELTS ≥ 6.5 (không có môn nào dưới 6)

RMIT University

(VIC)

Giảm học phí cho các chương trình học: Computer Science, Software Engineering, Computing & Internet Technology, Information Technology

AUD 3000/ năm

Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ

T2/2009

Sinh viên tốt nghiệp ĐH có thành tích học tập xuất sắc (Top 5%).

IELTS ≥ 6.5 (không có môn nào dưới 6)

Các chương trình Cao đẳng:

TÊN TRƯỜNG (TIỂU BANG)

LOẠI HỌC BỔNG

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG

SỐ LƯỢNG

KHÓA HỌC

ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN

IBT Group

( Sydney, Melbourne, Adelaide, Perth, Brisbane)

Miễn hoặc giảm học phí dành cho học sinh Quốc tế

50% – 100% học phí

3 học bổng/ kỳ nhập học

(T3, 6, 10)

T6/2008

Nộp hồ sơ trước

20/5/2008

———————-

T10/2008

Nộp hồ sơ trước 16/9/2008

Học sinh hòan tất THPT.

Điểm TB>8.0.

IETLS >=5.5

International College of Hotel Management

( Adelaide)

Giảm học phí dành cho học sinh quốc tế

$AU 95000

5 thư giới thiệu

T7/2009

Nộp hồ sơ trước

15/06/2008

Học sinh hòan tất THPT.

Điểm TB>6.0.

IETLS >=5.0

UPC College

(NSW)

Miễn hoặc giảm học phí cho học sinh sinh viên Việt Nam theo học các ngành Network Security, Accountancy và Child Care

50% học phí ~ AUD 5000

100% học phí ~ AUD 10000

10 học bổng 50%

3 học bổng 100%

Nhập học vào bất cứ thời điểm nào trước T2/2009

Học sinh hoàn tất THPT

Điểm TB mỗi năm THPT: 7.0

IELTS 5.0

Wollongong College Australia

(NSW)

Giảm học phí dành cho học sinh Việt Nam

AU$3,700: Khóa bình thường

AU$3,500: Khóa cấp tốc

($15600 – $14400)

Không giới hạn số lượng

Nhập học vào bất cứ thời điểm nào trong năm 2008

Nộp đơn từ 20/11/07 đến 31/7/08

Học sinh hoàn tất THPT

Điểm TB: 6.0 (Khóa bình thường)

Điểm TB: 7.0 (Khóa cấp tốc)

RMIT University

(VIC)

Giảm học phí dành cho học sinh Quốc tế tham gia các ngành Computer Systems Engineering, Electrical Engineering, Electronics Engineering

$1000/ năm trong suốt thời gian học

Số lượng tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ

Tháng 2-7/2008

Học sinh hoàn tất THPT.

Điểm TB>=8.0.

IETLS >=5.5

Các chương trình Dự bị Đại học & THPT:

TÊN TRƯỜNG (TIỂU BANG)

LOẠI HỌC BỔNG

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG

SỐ LƯỢNG

KHÓA HỌC

ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN

Taylors College

(Melbourne, Sydney, Perth)

Giảm học phí cho chương trình PTTH & Dự bị Đại học cho học sinh lớp 10

AU$5,000

25% – 50% học phí (1 năm)

8

2009

(T1, 4, 7, 10)

Phỏng vấn tập trung váo tháng 6/2008

Học sinh THPT

ĐTB: 8.0 (không có môn chính nào dưới 8.0)

IELTS 5.5 (Khóa Foundation)

Giảm học phí cho chương trình PTTH & Dự bị Đại học cho học sinh lớp 11 và Dự bị ĐH

Eynesbury International

( Adelaide, SA)

Giảm học phí cho chương trình Trung học

25% – 50% học phí

Không giới hạn số lượng

2008

Học sinh có học lực giỏi, ĐTB >8.0. Làm bài test theo yêu cầu của trường

Giảm học phí cho chương trình Dự bị ĐH

Học sinh học hết lớp 11 hoặc 12. ĐTB >8.0. Làm bài test theo yêu cầu của trường

University Senior College

( Adelaide University)

Giảm học phí cho chương trình Trung Học (lớp 10, 11, 12)

Học bổng sẽ được xét trao thêm vào những năm tiếp theo, nếu SV được điểm cao trong năm đầu

3000 AUD

10

2008

Trung học.

Học sinh có học lực giỏi,

Điểm TB >8.0

Làm bài test theo yêu cầu của trường

St Michael’s Collegiate

( Tasmania)

Giảm học phí cho chương trình Trung Học (lớp 10, 11, 12)

20% học phí

2

2008

Học sinh có học lực khá giỏi

Bradford College

( Adelaide University)

Giảm học phí cho chương trình Dự bị ĐH

25% học phí

10

T2/2009

Học sinh đang học lớp 11, 12 hoặc đã tốt nghiệp THPT (ĐTB >= 8.0)

The University of Queensland

(QLD)

Giảm học phí cho chương trình Dự bị ĐH

$5800-$7750

Số lượng tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ

T2/2009

Nộp đơn trước

20/10/2008

Học sinh đang học lớp 12, hoặc Tốt nghiệp THPT (ĐTB 8.0). Học sinh đang học lớp 11. (ĐTB >= 9.0). IELTS: 5.5

Wollongong College Australia

NSW)

Giảm học phí dành cho học sinh Việt Nam

AU$2,700 – 3 session

AU$2,100 – 2 session

($15600 – 12500)

Không giới hạn số lượng

T2/2009

Nộp đơn từ 20/11/07 đến 31/7/08

Học sinh lớp 11.

ĐTB: 6.0 (Khóa bình thường)

ĐTB: 7.0 (Khóa cấp tốc)

RMIT University

(VIC)

Giảm học phí cho chương trình Dự bị ĐH

$5000

12

T8/2008

Nộp đơn trước 13/06/2008

——————-

T9-11/2008

Học sinh đang học lớp 12, hoặc Tốt nghiệp THPT (Điểm trung bình 6.5). Học sinh đang học lớp 11. (ĐTB >= 7.0). IELTS: 5.5, không có môn nào dưới 5.0


Các chương trình học tiếng Anh:

TÊN TRƯỜNG (TIỂU BANG)

LOẠI HỌC BỔNG

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG

SỐ LƯỢNG

KHÓA HỌC

ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN

Wollongong College Australia

(NSW)

Giảm học phí chương trình tiếng Anh

100% học phí cho 5 tuần

(6 tuần trở lên: AU$350/w)

Không giới hạn số lượng

2008

Học sinh đăng ký từ 5 tuần trở lên

University of Wollongong

(NSW)

Miễn học phí cho 5 tuần tiếng Anh

100% học phí cho 5 tuần

– Thạc sỹ: 5 tuần

– Tiến sỹ: 10 tuần

2008

Sinh viên của các học bổng do chính phủ Việt Nam tài trợ

La Trobe University

(VIC)

Giảm học phí chương trình tiếng Anh

Học phí 5-10 tuần

10

2008

Dành cho những học sinh nhập học vào Đại học La Trobe sớm nhất

Miễn học phíchương trình tiếng Anh

Học phí 5 tuần

10

2008

HSSV nộp đơn nhập học tại triển lãm IDP

CELUSA – Center for English Language in the University of South Australa

(SA)

Miễn học phí trong 5 tuần chương trình tiếng Anh, nếu sinh viên đăng ký học hơn 10 tuần

100% học phí

Không giới hạn số lượng

2008

Dành cho học sinh nhập học vào Học viện Thương mại và Công nghệ Nam Úc (SAIBT)

Để biết thêm chi tiết về các học bổng này, xin mời quý phụ huynh và các bạn học sinh, sinh viên liên hệ với các văn phòng IDP Education (Việt Nam):

– IDP Hồ Chí Minh
12Bis Phan Kế Bính, Quận 1
ĐT: 08. 9104205 – Fax: 08. 9104206
Email: info.hcmc@idp.com

– IDP Hồ Chí Minh (ChinaTown)
223 Hùng Vương, Quận 5
ĐT: 08. 8350133 – Fax: 08. 8350134
Email: info.hcmc.chinatown@idp.com

– IDP Cần Thơ
Lầu 2, Tòa Nhà Nguyễn Hiếu
131 Trần Hưng Đạo, An Phú, Ninh Kiều
ĐT: 071. 733667 – Fax: 071. 733668
Email: info.cantho@idp.com

– IDP Hà Nội
53A Lê Văn Hưu, Quận Hai Bà Trưng
ĐT: 04. 9439739 – Fax: 08. 943 9737
Email: info.hanoi@idp.com

– IDP Đà Nẵng
96Lê Lợi, Quận Hải Châu
ĐT: 0511. 3889828 – Fax: 0511. 3889848
Email: info.danang@idp.com

(Theo hocbong.edu.vn)

Cùng chuyên mục