Học bổng phát triển tài năng của Úc tại Việt Nam tuyển sinh năm 2010

AUSAID & ADS tại Việt Nam

Chính phủ Úc và chính phủ Việt Nam cùng làm việc trên cơ sở hợp tác và phát triển với thiện chí giúp nước ta xóa bỏ đói nghèo và đạt đến trình độ phát triển cao hơn. Học bổng phát triển tài năng của Úc (ADS) đóng một vai trò quan trọng trong chương trình hợp tác và phát triển với hơn 150 học bổng toàn phần mỗi năm trao tặng cho các ứng viên Việt Nam có đủ điều kiện. Từ năm 2002 đến nay, hơn 2000 sinh viên VN nhận học bổng đã được đào tạo tại Úc.

Chương trình ADS VN được thành lập dựa trên mục tiêu hợp tác và phát triển giữa nước ta và Úc. Tất cả ứng viên cho ADS đều phải nhấn mạnh đến sự cống hiến sau khi học trong hai lĩnh vực chính nằm trong chương trình hợp tác và phát triển Việt – Úc: Chính phủ và Phát triển nông thôn. Không chỉ thế, ADS còn mở rộng ra thêm những lĩnh vực sau: Tôn giáo, Transboundry and Emerging Priorities. Các học bổng cho kỳ tuyển sinh tháng 10 phần lớn dành cho đối tượng Mở. Tuy nhiên, các ứng viên làm việc trong Chính phủ, có mối liên quan chiến lược trong chương trình hợp tác và phát triển Việt – Úc, sẽ được ưu tiên hơn (liệt kê chi tiết trong bảng 1 – Đơn dự tuyển). Ứng viên trong những tổ chức này nộp đơn dưới dạng Các tổ chức Cộng đồng ưu tiên. ADS luôn khuyến khích các ứng viên đủ tiêu chuẩn đang sinh sống tại các tỉnh trên toàn quốc.

Trong kỳ tuyển sinh năm 2010, có 150 học bổng toàn phần dành cho các chương trình sau đại học với 15 phần học PhD, 135 phần dành cho trình độ Thạc sĩ. Sinh viên Đại học chưa được dự tuyển cho ADS.

Ứng viên trúng tuyển sẽ được nhận lương hàng năm, tiền tiêu định kỳ, tiền học và các chi phí có liên quan đến việc học khác. Trợ cấp chi phí sinh sống ở nước ngoài sẽ được hỗ trợ trong một số trường hợp.

ADS còn cung cấp chương trình dự bị tiếng Anh 7 tháng tại VN cho các ứng viên trúng tuyển. Nếu cần, sinh viên sẽ nhận được thêm các khóa học dự bị khác tại Úc.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:
http://www.ads.edu.vn/
Hot-line (1-5pm, Monday to Friday from 30 June to 8 August): (04) 762 3707
Email: ads@ads.edu.vn

Cùng chuyên mục