Điểm chuẩn Đại học Nông lâm TP HCM

Ngành Thú y lấy điểm chuẩn cao nhất là 23,75 trong khi một số ngành khác lấy bằng điểm sàn – 15,5.
Tổng chỉ tiêu của Đại học Nông lâm TP HCM là 5.200, trong đó cơ sở chính tại TP HCM có 4.500 chỉ tiêu, còn lại ở hai phân hiệu ở Gia Lai và Ninh Thuận. Một số ngành có số lượng chỉ tiêu lớn như Quản lý đất đai 320, Công nghệ thực phẩm 250, Nuôi trồng thủy sản 180…

Theo: (Giáo dục /Tuyển sinh)

Bài liên quan

Cùng chuyên mục