Trả công theo kết quả

“Bạn sẽ không bao giờ trở nên giàu có được chỉ bằng việc làm cho ai đó để ăn lương. Nếu bạn phải có một việc làm, hãy đảm bảo bạn được trả công theo kết quả. Bằng không, hãy làm việc cho chính mình!”.

Người giàu chọn được trả công theo kết quả. Người nghèo chọn được trả công theo thời gian.

Người nghèo muốn được trả lương ổn định hoặc tiền công theo giờ. Họ cần sự an toàn khi biết một số tiền chính xác sẽ đến vào một thời điểm chính xác, hàng tháng, hàng năm. Điều họ không nhận ra là sự an toàn đó có giá và cái giá phải trả là sự giàu có.

Người giàu chọn được trả tiền dựa trên kết quả họ đạt được. Họ tạo ra thu nhập cho mình từ lợi nhuận của việc kinh doanh. Người giàu làm việc vì hoa hồng hay tỷ lệ phần trăm của doanh thu. Người giàu chọn chứng khoán và phân chia lợi nhuận thay cho lương cao hơn. Hãy để ý rằng không có sự bảo đảm cho bất kỳ dạng thu nhập nào nêu trên. Trong thế giới tài chính, sự tưởng thưởng thường tỷ lệ thuận với sự rủi ro.

Người giàu tin tưởng vào bản thân mình. Họ tin vào giá trị của họ và vào khả năng đem lại giá trị đó của họ. Người nghèo thì không. Đó là lý do tại sao họ cần sự bảo đảm.

Một câu chuyện rất thú vị mà T. Harv Eker đã từng trải nghiệm và chia sẻ:

“Mới đây, tôi giao dịch với một nhà tư vấn về quan hệ công chúng, người này muốn tôi trả phí dịch vụ cho cô ta 4.000 đôla một tháng. Tôi hỏi cô ta tôi sẽ nhận được gì để đổi lấy 4.000 đôla của mình. Cô ta trả lời rằng tôi sẽ thấy ít nhất 20.000 đôla tổng lợi nhuận hàng tháng trên các phương tiện đại chúng. Tôi nói, “Sẽ thế nào nếu cô không đem lại những kết quả đó hay bất cứ thứ gì khác gần như thế? Cô trả lời rằng cô ta vẫn sẽ tính phí theo thời gian, bởi vì cô xứng đáng được trả.

Tôi đáp: “Tôi không thích việc trả theo thời gian của cô. Tôi thích việc trả theo kết quả cụ thể, và nếu bạn không đem lại kết quả, tại sao tôi vẫn trả cô? Mặt khác, nếu cô mang lại kết quả thậm chí tuyệt vời hơn, cô đáng được trả nhiều hơn. Tôi đề nghị thế này: Tôi sẽ trả cô năm mươi phần trăm những giá trị thông tin cô đem lại. Theo con số của cô, đó sẽ có nghĩa là trả cô mười nghìn đôla một tháng, cao hơn gấp đôi mức phí của cô.

Cô ta có theo cách đó? Không! Cô ấy đang túng quẫn? Vâng! Và cô ta sẽ cứ thế suốt cuộc đời còn lại, cho tới khi cô ta nhận ra rằng để làm giàu bạn cần phải được trả dựa theo kết quả.”.

Người nghèo trao đổi thời gian của họ lấy tiền bạc. Vấn đề của chiến lược này là thời gian của bạn có hạn và đừng kỳ vọng làm giàu nhanh chóng trừ khi bạn sáng tạo ra phương cách để nhân đôi hay nhân bản chính bản thân bạn lên nhiều lần.

“Bạn sẽ không bao giờ trở nên giàu có được chỉ bằng việc làm cho ai đó để ăn lương. Nếu bạn phải có một việc làm, hãy đảm bảo bạn được trả theo phần trăm. Bằng không, hãy làm việc cho chính mình!”.

Hãy từng bước tìm ra thu nhập thực sự xứng đáng giá trị của bạn bằng những bài tập dưới đây:

1. Lời tuyên bố: Hãy đặt tay lên ngực bạn và nói:

“Tôi chọn được trả dựa trên kết quả của tôi.”

Hãy đặt tay lên trán bạn và nói:

“Tôi có Tư duy thịnh vượng”.

2. Nếu hiện nay bạn đang có việc làm trả theo giờ hay lương tháng, hãy nghĩ ra và đề xuất với ông chủ kế hoạch khoán sao cho bạn có thể được trả ít nhất một phần dựa trên kết quả của riêng bạn cũng như kết quả của công ty bạn.

Nếu bạn có doanh nghiệp riêng, hãy tạo ra kế hoạch khoán sao cho nhân viên của bạn, thậm chí các nhà cung cấp chính của bạn sẽ được trả dựa chủ yếu trên kết quả của họ và kết quả của doanh nghiệp của bạn.

Hãy đưa các kế hoạch đó vào hành động ngay lập tức.

3. Nếu hiện nay bạn đang làm việc và không được trả tương xứng với giá trị của bạn dựa trên những kết quả bạn đang mang lại, hãy cân nhắc việc bắt đầu công việc riêng của chính bạn, trước hết là theo dạng partime. Bạn có thể tham gia công ty kinh doanh theo mạng hay trở thành huấn luyện viên, đào tạo người khác những gì bạn biết, hoặc đề nghị cung cấp dịch vụ tư vấn độc lập của bạn cho công ty bạn đang làm việc, nhưng lần này bạn phải được trả theo kết quả thực tế thay vì chỉ dựa trên thời gian của bạn.


Nguồn: học làm giàu

Cùng chuyên mục