Bạn học mãi mà không được điểm cao? – Phần 3

Tiến sĩ Stephen Chew -Tiến sĩ Tâm lý trường Đại Học Samford sẽ nói cho bạn biết vì sao bạn học “cật lực” mà điểm không cao đồng thời ông sẽ hướng dẫn bạn cách học hiệu quả và khoa học hơn. Cụ thể như thế nào hãy đón xem các video này nhé

Vì sao bạn học mãi mà không đạt điểm cao? – Phần 1

Vì sao bạn học mãi mà không đạt điểm cao? – Phần 2

Vì sao bạn học mãi mà không đạt điểm cao? – Phần 3

Vì sao bạn học mãi mà không đạt điểm cao? – Phần 4

Vì sao bạn học mãi mà không đạt điểm cao? – Phần 5

Cùng chuyên mục