Cách ghi chú bằng sơ đồ tư duy

Điều quan trọng khi đọc sách là bạn phải nắm được nội dung cốt lõi mà tác giả muốn nói đến nhưng điều quan trọng hơn là bạn phải trình lại được nội dung của quyên sách với phong cách của chính bạn để chứng tỏ bạn hiểu được nội dung quyển sách ấy. Trong video/clip Cách ghi chú bằng sơ đồ tư suy sẽ trình bày với bạn cách để ghi lại những điều cốt lõi của 1 quyển sách giáo khoa bằng phương pháp sửu dụng sơ đồ tư duy và trình bày lại với văn phong của bạn.

Cùng chuyên mục