Cách nói than phiền (Phần 1)

Bạn cảm thấy bực bội khi gặp chuyện không vừa ý mình, bạn là người tế nhị, bạn chỉ muốn thể hiện nỗi bức xúc của mình qua văn bản, làm sao để có 1 văn bản than phiền súc tích mà đầy ý nghĩa. Hãy đến với bài học này của Hieuhoc.com

Chúc các bạn thành công!

I. Than phiền bằng văn viết

Thông thường văn viết than phiền sử dụng tiếng Anh khá trang trọng:

I’m writing to complain about the poor quality of service we received in your hotel recently.Tôi viết thư than phiền về chất lượng phục vụ kém mà chúng tôi đã được phục vụ tại khách sạn ông gần đây.

I wish to complain about the inconvenience and delay I experienced on my recent train journey from London to Brighton.Tôi muốn than phiền về sự bất tiện và trễ giờ mà tôi trải qua trên chuyến tàu gần đây từ London đến Brighton.

I was very disappointed when, after only two weeks, my washing machine broke down.Tôi thật thất vọng khi, chỉ sau hai tuần, máy giặt của tôi đã bị hư.

We ordered a blue sofa however you sent us a green one.Chúng tôi đặt chiếc ghế đệm màu xanh dương, nhưng ông gởi đến chúng tôi chiếc màu xanh lá cây.

The first problem was that there weren’t enough seats for our party to sit together and the second problem was that we had to wait more than an hour to be served.Vấn đề thứ nhất là không đủ ghế cho buổi tiệc chúng tôi ngồi cùng với nhau và vấn đề thứ hai là chúng tôi phải chờ hơn 1 tiếng đồng hồ để được phục vụ.

We were promised a non-smoking room but when we arrived, we were told that your hotel didn’t have any non-smoking rooms.Chúng tôi được đặt phòng không hút thuốc nhưng khi chúng tôi đến, chúng tôi được thông báo là khách sạn không có phòng không hút thuốc nào cả.

Cùng chuyên mục