Chiến lược học tập

Graham Best, một giảng viên với 30 năm trong nghề phát biểu: “Tôi đã thấy trong khi có những học sinh, sinh viên luôn nhận được điểm tuyệt đối thì cũng có những học sinh, sinh viên phải học đi học lại mà vẫn thi trượt.”

Và theo ông một trong những yếu tố cốt lõi, ảnh hưởng đến kết quả học tập, điểm số đạt được, đó chính là phương pháp học tập và tự học. Trong Video dưới đây, ông Best có đưa ra một số những bí quyết giúp bạn có thể học tập một cách hiệu quả, tận dụng tối đa thời gian học tập để có thể lĩnh hội được nhiều kiến thức nhất cũng như đạt kết quả cao trong học tập

Cùng chuyên mục