Khả năng lãnh đạo-Monica Kosiorek.

Có rất nhiều cuốn sách viết về nhà lãnh đạo vì thế cũng có rất nhiều cách người ta định nghĩa về vị trí thủ lĩnh này, tuy nhiên có những phẩm chất mà chúng ta luôn được nhận sự đồng thuận cao và luôn là kim chỉ nam của bất kỳ nhà lãnh đạo nào. Đó là những phẩm chất tưởng chừng như quen thuộc nhưng lại hết sức quan trọng và góp phần vào thành công của những nhà lãnh đạo nào biết sử dụng nó. Luôn luôn lắng nghe, biết tìm người hợp tác, khai thác thế mạnh của cộng sự, học hỏi không ngừng …và còn nhiều, nhiều hơn nữa. Monica Kosiorek hướng dẫn viên kỹ năng sống chương trình “ Mở khóa tiềm năng sẽ giúp ta tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này qua clip sau

Cùng chuyên mục