Làm thế nào để trở thành nhà lãnh đạo giỏi

Có những khả năng mà mới sinh ra thì ta đã có sẵn, nhưng cũng có những khả năng thì phải trải qua sự học hỏi, rèn luyện và trau dồi thì mới có được. Khả năng lãnh đạo là một phẩm chất như vậy, nhưng còn hơn thế nữa, bởi đây là một phẩm chất khó khăn, cần phải đáp ứng nhiều yêu cầu, nhiều đòi hỏi gắt gao.

>Không phải tự dưng mà trở thành nhà lãnh đạo giỏi, không phải tự dưng mà có thể có được sự kính trọng và và tin tưởng của cấp dưới. Nhà lãnh đạo cần phải làm gì và làm như thế nào ? Bà Gloria Cambell, chủ tịch và là giám đốc điều hành cảu Advances training systems ở St florida sẽ chia sẽ với chúng ta về vấn đề này “ làm sao để trở thành nhà lãnh đạo giỏi”.

Cùng chuyên mục