Luyện tập phát âm: Bài 12 Caught hay Cot

Trong bài này chúng ta hãy cùng nhau luyện tập cùng hai nguyên âm /o:/ và /o/ nhé.

(Rê chuột vào phần chữ để nghe phát âm chuẩn)

Practice:

Vocabulary:

Cot (n): cái võng
Short (adj): lùn, ngắn
Shot (v): bắn
Gore (v): húc (bằng sừng)
God (n): Chúa trời
Pour (v): rót, đổ
Pod (n): quả đậu
Awful (adj): đáng sợ, khủng khiếp
Offal (n): đồ bỏ đi, đồ thừa

Cùng chuyên mục