Luyện tập phát âm: Bài 13 Caught hay Coat

Trong bài luyện tập này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hai nguyên âm // và //.

(Rê chuột vào phần chữ để nghe phát âm chuẩn)

MUCH – MORE – MOST

Practice:

Vocabulary:

Coat (n): cái áo khoát
Mourn (v): than khóc, thương tiếc
Moan (v/n): than van/tiếng than van
Tore (v): quá khứ phân từ của tear
Toe (n): ngón chân
More (adj): nhiều hơn
Mow (v): cắt, gặt
Sore (adj/n): đau, nhức nhối/chỗ đau
Sew (v): may, vá

Cùng chuyên mục