Luyện tập phát âm: Bài 15 Caught hay Curt

Trong bài học mới này bạn hãy luyện tập cùng âm // và // nhé

(Rê chuột vào phần chữ để nghe phát âm chuẩn)

Practice:

Vocabulary:

Walk (v): đi bộ
Work (v/n): làm việc/ công việc
Talk (v/n): trò chuyện/cuộc trò chuyện
Turk (n): người Thỗ Nhĩ Kỳ
Hall (n): hành lang
Hurl (v): ném mạnh, phóng lao
Poor (adj/n): nghèo/ người nghèo
Purr (v/n): kêu rừ…ừ …ừ/ tiếng kêu kêu rừ…ừ …ừ (của mèo)

Cùng chuyên mục