Luyện tập phát âm: Bài 17 Darling hay Dialling

Trong bài học này chúng ta hãy cùng nhau luyện tập hai nguyên âm // và // nhé.

(Rê chuột vào phần chữ để nghe phát âm chuẩn)

OPPOSITE OF “NEAR”

Practice:

Vocabulary:

Darling (n): người yêu, cưng
Dial (v): quay số
Tar (v/n): rải nhựa đường/nhựa đường, hắc ín
Tyre (v/n): lắp lốp xe/lốp xe
Pa (n): ba, bố
Pyre (n): giàn thiêu
Buyer (n): người mua hàng
Far (adj): xa
Fire (v/n): đốt lửa/ngọn lửa

Cùng chuyên mục