Luyện tập phát âm: Bài 18 Air hay Hair

Trong bài học này chúng ta hãy cùng nhau luyện tập hai nguyên âm /e/ và /e:/ nhé.

Rê chuột vào phần chữ để nghe phát âm chuẩn)

A

Practice:

Vocabulary:

Air (n): không khí
Hair (n): tóc, mái tóc
Hay (n): cỏ khô
Pair (n): đôi, cặp
Pay (v): thanh toán, nộp (tiền)
Stare (v/n): nhìn chằm chằm/cái nhìn chằm chằm
Stay (v): ở lại
Wear (v/n): mặc quần áo/sự mặc quần áo
Way (n): đường đi, lối đi

Cùng chuyên mục